Home

Koncepcja dojrzałej osobowości oraz jej wyznaczniki – prolog do rozważań w kontekście osób przygotowujących się do małżeństwa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tykarski, Sławomir
dc.date.accessioned 2018-02-16T09:35:02Z
dc.date.available 2018-02-16T09:35:02Z
dc.date.issued 2017-11-08
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 3, Vol. 39, pp. 183-195
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2017.036
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5079
dc.description.abstract  Looking at the condition of modern marriages, a growing number of divorces has been observed over the last decades. One of the reasons is the immature personality of spouse (spouses). The aim of the article is to present and analyse the mature personality and its criteria relying on humanistic psychology and applying trait theory, whose representatives are G. W. Allport and R. B Cattell. Thanks to these criteria, it is possible to understand the characteristic traits of mature personality. The indicators are, among others, realistic perception of reality, problem solving skills, creating and maintaining close relationships with people, possessing mature emotionality, self-actualization, self-education, coherent worldview, hierarchy of values and religious convictions. The article is a reference point for further reflections on marriage indicating that the lack of mature personality of spouses may result in conflicts between them.
dc.description.abstract Przyglądając się kondycji współczesnych małżeństw, można zauważyć przez ostatnie dekady wzrost ilości rozwodów. Jedną z przyczyn jest niedojrzała osobowość małżonka (małżonków). Niniejsze opracowanie stara się przybliżyć i opisać czym jest dojrzała osobowość i jakie są jej kryteria. Dokonuje się tego na podstawie psychologii humanistycznej, której przedstawicielami są G.W. Allport i R.B. Cattell, wykorzystując cechowe ujęcie osobowości. Dzięki wyszczególnionym kryteriom można zrozumieć, jakimi cechami charakteryzuje się człowiek o dojrzałej osobowości. Jej wyznaczniki to między innymi: realistyczne spostrzeganie rzeczywistości, umiejętność rozwiązywania problemów, nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji z ludźmi, posiadanie dojrzałej emocjonalności, samorealizacja i samowychowanie, posiadanie zwartego światopoglądu, hierarchii wartości i przekonań religijnych. Opracowanie to przyjmuje rolę punktu odniesienie dla kolejnych rozważań w kontekście małżeństwa wskazując na przełożenie braku posiadania dojrzałej osobowości przez małżonków na konflikty, jakie mogą się pojawiać między nimi.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject marriage
dc.subject relationship
dc.subject personality
dc.subject maturity
dc.subject mature personality
dc.subject małżeństwo
dc.subject relacje
dc.subject osobowość
dc.subject dojrzałość
dc.subject dojrzała osobowość
dc.title Koncepcja dojrzałej osobowości oraz jej wyznaczniki – prolog do rozważań w kontekście osób przygotowujących się do małżeństwa
dc.title.alternative The Concept of the Mature Personality and its Indicators – A Prologue to Reflections in the Context of Marriage Preparation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations