Home

Wkład „Ateneum Kapłańskiego” w polską dyskusję na temat wychowania do miłości w okresie międzywojennym

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Skoczylas, Kazimierz
dc.date.accessioned 2018-02-16T09:35:02Z
dc.date.available 2018-02-16T09:35:02Z
dc.date.issued 2017-11-08
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 3, Vol. 39, pp. 159-179
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2017.035
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5078
dc.description.abstract Poland had to face the difficulties which it inherited after the Partitions after regaining independence in 1918.  Prostitution and related to it consequences such as sexually transmitted diseases, a large number of abandoned children, killing newborn  babies and human trafficking belonged to these difficulties . All these problems led to the realizing in the circles of the elite of Polish society the need to introduce  sexual education among the young generation on as wide as possible scale. Doctors, educators, priests  were widely engaged in this activity. It was also discussed in magazines. A theological journal  "Ateneum Kapłańskie" was also included in this discussion in the interwar period .The article by the priest Karol Mazurkiewicz was especially valuable. He presented a positive vision of sexual education which was inscribed in the integral development of the whole human person .The publication of  this text contributed to bringing into general use the need for sexual education in the broad circles of the Polish clergy. He showed a wealth of educational resources that can be used in this upbringing, referring to pedagogical knowledge.
dc.description.abstract Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku musiała zmierzyć się w trudnościami, które odziedziczyła po czasie zaborów. Do tych problemów należała prostytucja i związane z nią konsekwencje jak choroby przenoszone drogą płciową, ogromna liczba porzucanych dzieci, zabijanie nowonarodzonych i handel żywym towarem. Wszystkie te problemy doprowadziły na przełomie wieków do uświadomienia sobie w wielu kręgach elit polskiego społeczeństwa konieczności podjęcia na jak najszerszą skalę wychowania seksualnego wśród młodego pokolenia. Szeroko w tę działalność angażowali się lekarze, pedagodzy, duchowni. Była ona przedmiotem także dyskusji w czasopismach. W okresie międzywojennym w tę dyskusję włączyło się czasopismo teologiczne jakim było Ateneum Kapłańskie. Szczególnie cenny wkład wniósł artykuł ks. Karol Mazurkiewicza. Przedstawił w nim pozytywną wizję wychowania seksualnego wpisanego w rozwój integralny całej osoby ludzkiej. Publikacja tego tekstu przyczyniła się do spopularyzowania konieczności wychowania seksualnego w szerokich kręgach polskiego duchowieństwa. Odwołując się do wiedzy pedagogicznej ukazał bogactwo środków wychowawczych, które mogą być wykorzystane w tym wychowaniu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject theology
dc.subject religious education
dc.subject moral education
dc.subject sexual education
dc.subject teologia
dc.subject wychowanie religijne
dc.subject wychowanie moralne
dc.subject wychowanie seksualne
dc.title Wkład „Ateneum Kapłańskiego” w polską dyskusję na temat wychowania do miłości w okresie międzywojennym
dc.title.alternative Contribution of "Ateneum Kapłańskie" to the Polish Discussion on Education for Love in the Interwar Period
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations