Home

Moralny wymiar sakramentu chrztu w świetle encykliki Lumen fidei papieża Franciszka

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Niemira, Artur
dc.date.accessioned 2018-02-16T09:35:01Z
dc.date.available 2018-02-16T09:35:01Z
dc.date.issued 2017-11-08
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 3, Vol. 39, pp. 11-23
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2017.027
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5075
dc.description.abstract A baptism – the first of the sacrament that a person receives in a life, is the foundation of all Christian existence and introduce (initiate) into the life of faith. It implies the consequences of a moral character, that is, influences and conditions the personal life of the Christian as a free, conscious and responsible person who is moving towards the good. We can say about the moral dimension of the sacrament of baptism, as Pope Francis wrote in his first encyclical Lumen fidei : “In baptism we receive both a teaching to be professed and a specific way of life which demands the engagement of the whole person and sets us on the path to goodness” (n. 41). Francis states that holy baptism is the sacrament of faith. Searching for good is a moral category. It concerns a person as a free, conscious and responsible subject who, in making his choices, in choosing Christ, responding to the gift of a new life in Christ, in the freedom seeking the truth, is looking for the good. The baptism has a fundamental dimension for Christian existence because it is the realization of the very essence of being a Christian – it brings with it a rebirth which opens the way to imitate Christ.
dc.description.abstract Chrzest święty – pierwszy z sakramentów, jaki człowiek przyjmuje w swoim życiu, stanowi fundament całej chrześcijańskiej egzystencji i wprowadza (wtajemnicza) w życie wiary. Pociąga za sobą zatem konsekwencje o charakterze moralnym, czyli wpływa i warunkuje osobowe życie chrześcijanina jako podmiotu wolnego, świadomego i odpowiedzialnego, który kieruje się w stronę dobra. Można więc mówić o moralnym wymiarze sakramentu chrztu świętego, na co wskazał papież Franciszek w swojej pierwszej encyklice Lumen fidei : „Człowiek otrzymuje w chrzcie naukę, którą ma wyznawać, oraz konkretną formę życia, która wymaga zaangażowania całej jego osoby i kieruje go w stronę dobra” (nr 41). Franciszek akcentuje, że chrzest święty jest sakramentem wiary. Poszukiwanie dobra jest kategorią moralną. Dotyczy osoby jako podmiotu wolnego, świadomego i odpowiedzialnego, która podejmując decyzje, dokonując wyboru Chrystusa, odpowiadając na dar nowego życia w Chrystusie, w wolności poszukując prawdy, kieruje się ku dobru. Przyjęcie chrztu ma wymiar fundamentalny dla chrześcijańskiej egzystencji, jest bowiem realizacją samej istoty bycia chrześcijaninem – niesie z sobą odrodzenie, które otwiera drogę naśladowania Chrystusa.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Baptism
dc.subject Lumen fidei
dc.subject Francis
dc.subject chrzest
dc.subject Lumen fidei
dc.subject Franciszek
dc.title Moralny wymiar sakramentu chrztu w świetle encykliki Lumen fidei papieża Franciszka
dc.title.alternative Moral Dimension of the Sacrament of Baptism in the Light of Pope Francis Encyclical Lumen fidei
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations