Home

Funkcja hidżabu w chrystologii najstarszego arabskojęzycznego tekstu chrześcijańskiego O Bogu w Trójcy Jedynym (Sinai Ar. 154)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sadowski, Michał
dc.date.accessioned 2018-02-16T09:35:01Z
dc.date.available 2018-02-16T09:35:01Z
dc.date.issued 2017-10-23
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 2, Vol. 38, pp. 177-196
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2017.024
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5074
dc.description.abstract O Bogu w Trójcy Jedynym (Sinai Ar. 154) jest pierwszym znanym chrześcijańskim tekstem spisanym w języku arabskim. Jego nowość polega nie tylko na języku kompozycji, ale nade wszystko na sposobie, w jaki anonimowy autor prezentuje wiarę chrześcijańską, gdyż tekst ten odwołuje się do dwóch źródeł: biblijnego i koranicznego. Wyraźne aluzje do tekstu Koranu sugerują, że anonimowy autor tego tekstu starał się wykorzystać koraniczną naukę o objawieniu Boga, adaptując ją do potrzeb uzasadniania autentyczności chrześcijaństwa w oparciu o Koran, nawiazując tym samym do objawienia Boga w tajemnicy Wcielenia Jego Słowa.
dc.description.abstract On the Triune Nature God (Sinai Ar. 154) is the first known Christian text composed in Arabic. Its innovation consists not only in the language of the text itself, but most of all it is expressed in the way its anonymous author presents Christian faith referring explicitly to both Bible and Qur’ān. These explicit allusions to the Qur’ān may suggest that the author attempted to use some Qur’ānic verses, that speak about the revelation of God, to prove the authenticity of Christian religion in the context of God’s revelation in the mystery of the Incarnation of His Word.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject chrześcijaństwo arabskie
dc.subject welon
dc.subject wcielenie
dc.subject Sinai Ar. 154
dc.subject islam
dc.subject Koran
dc.subject Christian Arabs
dc.subject veil
dc.subject Incarnation
dc.subject Sinai Ar. 154
dc.subject Islam
dc.subject Qur’ān
dc.title Funkcja hidżabu w chrystologii najstarszego arabskojęzycznego tekstu chrześcijańskiego O Bogu w Trójcy Jedynym (Sinai Ar. 154)
dc.title.alternative The Role of Hijāb in Christology of the Oldest-known Christian Arab Text On the Triune Nature God (Sinai Ar. 154)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations