Home

RYNEK SZKÓŁ JĘZYKOWYCH W TORUNIU

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czerwiński, Artur
dc.date.accessioned 2018-02-16T09:05:08Z
dc.date.available 2018-02-16T09:05:08Z
dc.date.issued 2017-10-28
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 4, Vol. 44, pp. 145-157
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2017.056
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5050
dc.description.abstract Gospodarki krajów wysoko rozwiniętych coraz częściej określa się mianem „gospodarek opartych na wiedzy”, ponieważ to wiedza jest uznawana za kluczowe bogactwo decydujące o sukcesie bądź porażce przedsiębiorstwa. Z tego powodu wzrosło znaczenie rynku usług edukacyjnych dla gospodarki. Jednym z rodzajów wiedzy, który może przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa jest znajomość języków obcych - dlatego w ramach rynku usług edukacyjnych wyróżnia się rynek szkół językowych. Rynek ten pełni nie tylko ważną rolę dostarczając gospodarce pracowników wykwalifikowanych w zakresie języków obcych, ale także może być uważany za atrakcyjny obszar do prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszej pracy autor podejmuje próbę analizy rynku szkół językowych, zarówno w szerokim zakresie jak i w odniesieniu do rynku regionalnego na obszarze Torunia.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject szkoły językowe
dc.subject rynek usług edukacyjnych
dc.title RYNEK SZKÓŁ JĘZYKOWYCH W TORUNIU
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations