Home

Akcentowanie różnic jako metoda utwierdzania własnej tożsamości językowej i antidotum na zwiększający się wpływ RFN-owskiej niemczyzny w Austrii na przykładzie słownika Wörterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Österreich-Deutschland Rudolfa Muhra...

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zieliński, Lech
dc.date.accessioned 2018-02-16T08:36:00Z
dc.date.available 2018-02-16T08:36:00Z
dc.date.issued 2018-01-09
dc.identifier.citation Rocznik Przekładoznawczy, No. 12, pp. 357-370
dc.identifier.issn 2392-1552
dc.identifier.other doi:10.12775/RP.2017.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5042
dc.description.abstract Emphasising differences as a method for strengthening language identity and an antidote against the growing influence of the German language spoken in the FRG in Austria on the example of the dictionary Worterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Osterreich-Deutschland by Rudolf Muhr and Marlene Peinhopf. The aim of this review article is to reflect on the dictionary Worterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Osterreich-Deutsch ( Dictionary of terminological differences in legal German in Austria and Germany ) that describes terminological differences in the two countries where German is the native language. At the beginning, the author summarises two already published reviews, and proceeds to describe the historical background of the dictionary’s origin and development. He focuses on the language policy in post-war Austria in the context of forming national identity among the Austrians. In his opinion, the analysed dictionary is an inherent part of the process. Then, the construction of the dictionary is discussed in detail, and many methodological and subject-related critical comments are presented. Semantic relations and definitions used by the dictionary authors tend to result in certain objections expressed herein. The author of the article also observes the lack of differentiation between the expressions of ‘notion’ and ‘term’, which leads to introducing into the dictionary numerous entries, inter alia, proper names of institutions, etc., which are not terms per se. Being aware of the need for comparative research on legal terminology in Austria and Germany, the author indicates that this research should be conducted prior to the development of the dictionary.
dc.description.abstract Akcentowanie rożnic jako metoda utwierdzania własnej tożsamości językowej i antidotum na zwiększający się wpływ RFN-owskiej niemczyzny w Austrii na przykładzie słownika Worterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Osterreich-Deutschland Rudolfa Muhra i Marlene Peinhopf. Przedmiotem artykułu recenzyjnego jest refleksja nad słownikiem Wörterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Österreich-Deutschland (Słownik prawniczych różnic terminologicznych Austria-Niemcy) opisującym różnice terminologiczne w dwóch państwach, w których językiem urzędowym jest język niemiecki. We wstępie artykułu omówiono treść dwóch już opublikowanych recenzji tegoż słownika, a następnie – w szerokim ujęciu historycznym – kontekst jego powstania. W dalszej części w szczegółowy sposób przedstawiono budowę słownika oraz wyrażono sporo uwag krytycznych zarówno natury metodologicznej, jak i merytorycznej. Zastrzeżenia budzą i zastosowane przez autorów słownika relacje semantyczne, i same definicje. W artykule podniesiono również fakt braku rozróżnienia między określeniami „pojęcie” i „termin” co skutkuje włączeniem do słownika wielu jednostek, m.in. nazw własnych instytucji itd., które terminami nie są. Dostrzegając zasadność badań komparatystycznych w zakresie terminologii prawniczej w Austrii i Niemczech, zwrócono również uwagę, że takie badania powinny poprzedzać ewentualne opracowanie słownika.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject legal terminology
dc.subject dictionary
dc.subject the German language in Austria
dc.subject terminologia prawnicza
dc.subject słownik
dc.subject język niemiecki w Austrii
dc.title Akcentowanie różnic jako metoda utwierdzania własnej tożsamości językowej i antidotum na zwiększający się wpływ RFN-owskiej niemczyzny w Austrii na przykładzie słownika Wörterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Österreich-Deutschland Rudolfa Muhra...
dc.title.alternative Emphasising differences as a method for strengthening language identity and an antidote against the growing influence of the German language spoken in the FRG in Austria on the example of the dictionary Wörterbuch rechtsterminologischer Unterschiede...
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations