Home

Locke on Experience and Notions

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Grzeliński, Adam
dc.date.accessioned 2018-02-16T08:05:10Z
dc.date.available 2018-02-16T08:05:10Z
dc.date.issued 2017-10-20
dc.identifier.citation Studia z Historii Filozofii, No. 3, Vol. 8, pp. 81-93
dc.identifier.issn 2391-775X
dc.identifier.other doi:10.12775/szhf.2017.033
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5005
dc.description.abstract In the present paper, I analyze the terminology John Locke used in his description of experience. Although he makes idea the principal term, also image , impression , and notion frequently appear in his Essay . Their meanings and interrelations are rooted in the seventeenth-century discussion in post-Cartesian philosophy which was the reason for using them in various contexts by Locke. Additionally, I suggest that three different approaches to experience can be found intermingling in Locke’s Essay : the commonsensical, the psychological, and the psychological one. Depending on a perspective taken in various parts of the work, they complement one another. Distinguishing them makes it possible to appreciate the coherence of Locke’s philosophy in which the individuality of individual experience is made the ground of objective knowledge.
dc.description.abstract Locke o doświadczeniu i pojęciach W niniejszym artykule analizuję terminologię stosowaną przez Johna Locke’a w przedstawionym przezeń opisie doświadczenia. Chociaż zasadniczym pojęciem jest dlań idea , w Rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego pojawiają się także inne terminy, takie jak wyobrażenie , impresja oraz pojęcie ( notion ). Ich znaczenie wywodzi się z siedemnastowiecznych dyskusji w łonie filozofii postkartezjańskiej i zależne jest od różnorakich kontekstów, w jakich używane są przez Locke’a. Proponuję również,   aby stosowane w Rozważaniach pojęcie doświadczenia rozpatrywać w trzech ujęciach: zdroworozsądkowym, psychologicznym i filozoficznym. Ujęcia te wzajemnie się uzupełniają, jednak ich rozróżnienie pozwala dostrzec spójność filozofii Locke’a, w której indywidualny charakter doświadczenia jest podstawą obiektywnej wiedzy.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject John Locke
dc.subject empiricism
dc.subject experience
dc.subject idea
dc.subject notion
dc.subject epistemology
dc.subject natural philosophy
dc.subject John Locke
dc.subject empiryzm
dc.subject doświadczenie
dc.subject idea
dc.subject pojęcie
dc.subject epistemologia
dc.subject filozofia naturalna
dc.title Locke on Experience and Notions
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations