Home

Kwestia ważności testamentu w prawie amerykańskim na przykładzie prawa stanu Teksas

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Drewek, Marcin
dc.date.accessioned 2018-02-16T07:41:48Z
dc.date.available 2018-02-16T07:41:48Z
dc.date.issued 2018-01-05
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 20, pp. 99-122
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2017.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4988
dc.description.abstract The aim of this article is to present the basic legal issues regarding requirements of a valid will, that are in force under the American law, and in particular in Succession Law of the Texas State. The substance consideration will be preceded by clarifying the key principles referring to the issue of judgment of the will validity. Also the detailed elaboration on four primary requirements: legal capacity, testamentary capacity, testamentary intent and so-called formalities (requirement of a complex nature) was made. Moreover there were mentioned additional requirements, which are indispensable for a will’s validity, for instance undue inPuence. Except for the legal regulations, some regards were made on current scholarship acquis as well as on case law, which is substantial when referring issues concerning common law legal system. The above-mentioned regards might be concluded, that the catalogue of the legal requirements of a valid will in the Texas Succession Law has a number of points of convergence with legal requirements in the Reld of the Polish Law. Furthermore it might be even indicated, that in this scope may be noticed more similarities than distinctions.
dc.description.abstract Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie podstawowych kwestii jurydycznych odnoszących się do przesłanek ważności testamentu, obowiązujących na gruncie prawa amerykańskiego, konkretnie zaś w prawie spadkowym stanu Teksas. Całość rozważań poprzedzona została wyjaśnieniem podstawowych zasad odnoszących się do kwestii oceny ważności testamentu. Omówione zostały szczegółowo cztery przesłanki podstawowe: legal capacity, testamentary capacity, testamentary intent oraz tzw. formalities (przesłanka o charakterze złożonym). Ponadto wspomniane zostały dodatkowe przesłanki warunkujące ważność testamentu, takie jak np. undue in2uence. Poza regulacjami prawnymi omówione zostały także aktualne poglądy doktrynalne oraz orzecznictwo, co jest szczególnie istotne, zważywszy na katalog źródeł prawa systemów prawnych common law. Wskazane opracowanie prowadzi do konkluzji, że katalog przesłanek warunkujących ważność testamentu w prawie spadkowym stanu Teksas ma wiele punktów zbieżnych z regulacjami przyjętymi w polskim systemie prawnym. Można by wręcz poczynić konstatację, że dostrzegalne zdaje się w tym zakresie więcej podobieństw niż różnic.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject succession law
dc.subject American law
dc.subject Texas law
dc.subject requirements of a valid will
dc.subject prawo spadkowe
dc.subject prawo amerykańskie
dc.subject prawo teksaskie
dc.subject przesłanki ważności testamentu
dc.title Kwestia ważności testamentu w prawie amerykańskim na przykładzie prawa stanu Teksas
dc.title.alternative Requirements of a valid will in the American law based on the example of the Texas law
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations