Home

Jacek Kulicki (red.), „Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania prawa podatkowego”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7666-491-0, ss. 294

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wilmanowicz, Martyna
dc.contributor.author Słupczewski, Marek
dc.date.accessioned 2018-02-16T07:41:47Z
dc.date.available 2018-02-16T07:41:47Z
dc.date.issued 2017-11-20
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 3, Vol. 5, pp. 109-129
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2017.019
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4980
dc.description.abstract W artykule autorzy dokonują kompleksowej prezentacji głównych tez publikacji pod redakcją J. Kulickiego pt. „Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania prawa podatkowego”, dokonując jednocześnie oceny głównych założeń poszczególnych artykułów. W toku narracji wskazywane są poszczególne poglądy, które zasługują na większą uwagę, a także systematycznie dokonywana jest ocena wkładu w rozwój nauki prawa podatkowego z uwzględnieniem mocnych i słabszych punktów poszczególnych referatów. Autorzy dokonują także podsumowującej oceny publikacji.
dc.description.abstract In this article, authors provide a comprehensive presentation of main concepts of a publication entitled ‘Selected issues of tax law – making and applying’ which was edited by J. Kulicki. At the same time, they assess main assumptions of particular papers. In the course of the narrative, authors indicate views, which deserve more attention. The contribution to the development of tax law science is systematically evaluated, taking into account strengths and weaknesses of particular papers. Finally, authors make an overall assessment of the publication.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Trybunał Konstytucyjny
dc.subject postępowanie przed Trybunałem
dc.subject ustawodawstwo podatkowe
dc.subject orzecznictwo podatkowe
dc.subject interpretacje indywidualne prawa podatkowego
dc.subject Constitutional Tribunal
dc.subject proceedings in the Tribunal
dc.subject tax legislation
dc.subject tax case law
dc.subject individual interpretations of tax law
dc.title Jacek Kulicki (red.), „Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania prawa podatkowego”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7666-491-0, ss. 294
dc.title.alternative Jacek Kulicki (red.), „Selected issues of tax law – making and applying”, Publisher: Wydawnictwo Sejmowe, Warsaw 2017, ISBN 978-83-7666-491-0, pp. 294
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations