Home

Pomiędzy Paryżem a Moskwą – opinie księcia Adama Jerzego Czartoryskiego o Napoleonie i Księstwie Warszawskim

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szarafin-Kreft, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-02-16T07:20:55Z
dc.date.available 2018-02-16T07:20:55Z
dc.date.issued 2017-12-31
dc.identifier.citation Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, No. 2, Vol. 41, pp. 53-73
dc.identifier.issn 1643-8191
dc.identifier.other doi:10.12775/KLIO.2017.016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4975
dc.description.abstract The article is to present the opinion of Adam Jerzy Czartoryski about Napoleon and the Duchy of Warsaw. Timeframe of the article is limited by the years of the formation of the Duchy of Warsaw and beginning of the war in 1812. The article’s attention is focused on the editing of the Prince Adam’s source diaries prepared by Jerzy Skowronek and memorial „Organisation du Duché de Warsovie”. Czartoryski in the era of the Duchy of Warsaw was on the political sidelines. At that time, however, he watched how the small country of great hope was functioning. He analyzed the selection of persons entrusted with important positions. He appreciated the constitution and civil law introduced with it. Czartoryski attempted to assess the Emperor of the French as well. Opinions from the period in question were not burdened with the requirements of the anti-Napoleon propaganda. As a result, evaluation of the Emperor of the French was filled with a lot of positives.
dc.description.abstract Artykuł ma na celu ukazanie opinii Adama Jerzego Czartoryskiego o Napoleonie i Księstwie Warszawskim. Ramy czasowe artykułu wyznaczają lata formowania się Księstwa Warszawskiego i początek wojny w 1812 roku. W artykule uwaga została skupiona na edycji źródłowej pamiętników księcia Adama przygotowanej przez Jerzego Skowronka oraz na memoriale „Organisation du Duché de Warsovie”. Czartoryski w dobie księstwa Warszawskiego był na politycznym uboczu. W tym czasie przyglądał się jednak jak funkcjonuje „małe państwo wielkich nadziei”. Analizował dobór osób, którym powierzono ważne stanowiska: od króla, przez Radę Stanu do ministrów. Doceniał konstytucję księstwa i wprowadzone w nim prawo cywilne. Czartoryski pokusił się także o ocenę Cesarza Francuzów. Opinie z omawianego okresu nie były obciążone wymogami propagandy antynapoleońskiej. Pojawiło się zatem w ocenie Cesarza Francuzów sporo pozytywów.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Pomiędzy Paryżem a Moskwą – opinie księcia Adama Jerzego Czartoryskiego o Napoleonie i Księstwie Warszawskim
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations