Home

Johannes Paul Aeltermann – oskarżyciel polskich redaktorów

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gzella, Grażyna
dc.date.accessioned 2018-02-16T07:20:53Z
dc.date.available 2018-02-16T07:20:53Z
dc.date.issued 2017-10-18
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (18), Vol. 10, pp. 9-27
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2017.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4952
dc.description.abstract W okresie do wybuchu pierwszej wojny światowej ksiądz Johannes Paul Aeltermann oskarżył o obrazę sześciu redaktorów polskich gazet. Byli to Ignacy Wieczorek z pelplińskiego „Pielgrzyma”, Antoni Bieliński redaktor wydawanej w Starogardzie „Naszej Gazety”, Mieczysław Piechowski z „Gazety Grudziądzkiej”, Wincenty Skrobalski z „Pielgrzyma”, Wilhelm Grimsmann z „Gazety Gdańskiej” i Tomasz Grzesiewicz z „Dziennika Bydgoskiego”. W dziewięciu procesach skazano ich łącznie na pięć miesięcy i tydzień więzienia, musieli zapłacić 4700 marek kary grzywny. Na kolejne sześć miesięcy więzienia, po oskarżeniu Aeltermanna, skazano polskiego redaktora po wojnie, w 1920 r.
dc.description.abstract Until the outbreak of the First World War, father Johannes Paul Aeltermann accused six editors of Polish newspapers of insult. The editors were Ignacy Wieczorek from Pelplin’s “Pielgrzym”, Antoni Bieliński from Starogard’s “Nasza Gazeta”, Mieczysław Piechowski from “Gazeta Grudziądzka”, Wincenty Skrobalski from “Pielgrzym”, Wilhelm Grimsmann of “Gazeta Gdańska” and Thomas Grzesiewicz from “Dziennik Bydgoski”. In nine processes, the editors were sentenced to a total of five months and a week in jail, and they had to pay 4,700 mark fine. In 1920 one more Polish editor was sentenced to six months in prison after being accused by Aeltermann.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Aeltermann Johannes Paul
dc.subject prasa
dc.subject procesy prasowe
dc.subject zabór pruski
dc.subject Aeltermann Johannes Paul
dc.subject newspaper
dc.subject newspaper lawsuits
dc.subject Prussian sector
dc.title Johannes Paul Aeltermann – oskarżyciel polskich redaktorów
dc.title.alternative Johannes Paul Aeltermann – Accuser of Polish Editors
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations