Home

REPOZYTORIA DANYCH BADAWCZYCH DLA HUMANISTYKI

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bednarek-Michalska, Bożena
dc.date.accessioned 2018-02-13T12:44:44Z
dc.date.available 2018-02-13T12:44:44Z
dc.date.issued 2016-11-30
dc.identifier.citation NAUKA O INFORMACJI W OKRESIE ZMIAN. Informatologia i humanistyka cyfrowa. s. 87-108
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4939
dc.description.abstract W artykule wyjaśniono czym są dane badawcze (datasets, primary research data) i ich repozytoria, kiedy zaczęły powstawać i dlaczego, jaka jest ich rola w odniesieniu do bieżących badań. Przedstawiono ich światowe listy (DataBib, re3data, DataSite) oraz korzyści, której płyną z upowszechniania takich danych w otwartym Internecie. Opisuje zawartość wybranych, najciekawszych archiwów humanistycznych. Analizuje polską sytuację w zakresie tworzenia zbiorów surowych danych w zakresie humanistyki i ich otwartość oraz status prawny zbioru.
dc.description.abstract The author describes what research data (datasets, primary research data) and their repositories are, when were built and why, what is their role in relation to the current studies. Presents world registers DataBib and re3data and the benefits from the dissemination of such data in an open Internet. Selects the most interesting databases and describes their contents. Analyzes Polish situation in the creation of raw data in the field of humanities, their openness and the legal status of the content. This paper is sponsored by National Science Center (NCN) under grant 2013/11/B/HS2/03048/ Title: “Information Visualization methods in digital knowledge structure and dynamics study.
dc.description.sponsorship Artykuł jest sponsorowany przez Narodowe Centrum Nauki przez grant o numerze 2013/11/B/HS2/03048/ zatytułowany: „Badanie struktury i dynamiki rozwoju cyfrowych zasobów wiedzy przy pomocy metod wizualizacji”.
dc.language.iso pol
dc.publisher Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
dc.relation.ispartofseries Miscellanea Informatologica Varsoviensia, Vol. VIII.;
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject dane badawcze
dc.subject repozytoria danych badawczych
dc.subject cyfrowa humanistyka
dc.title REPOZYTORIA DANYCH BADAWCZYCH DLA HUMANISTYKI
dc.title.alternative Data research repositories for humanities
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations