Home

THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN POLAND IN THE YEARS 2004-2011 – THE TAXONOMIC AND ECONOMETRIC ANALYSES

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Muszyńska, Joanna
dc.contributor.author Müller-Frączek, Iwona
dc.date.accessioned 2018-02-06T11:31:06Z
dc.date.available 2018-02-06T11:31:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, t.14, nr 2, 2013, pp. 118-128
dc.identifier.issn 2082-792X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4893
dc.description.abstract The aim of the paper was to assess the regional differentiation of the level of agriculture and its changes over time. Based on the synthetic measure of development the rankings of regions (provinces) were created. The objects were also classified and divided into groups of a similar level of agriculture. In addition, in order to identify the long-term tendency in this sector of economy, the process of β-convergence of the level of agriculture has been studied. For the verification of hypotheses dynamic panel models were applied. All computations were performed in the Gretl, based on CSO data.
dc.description.abstract Celem artykułu była ocena regionalnego zróżnicowania poziomu rolnictwa oraz jego zmian w czasie. Dla kolejnych okresów badania ustalono rankingi województw oraz dokonano ich klasyfikacji. Ponadto badano proces β-konwergencji poziomu rozwoju rolnictwa. Weryfikacja hipotezy o zachodzeniu konwergencji absolutnej pozwoliła na identyfikację długoterminowych tendencji w tym dziale gospodarki. W oparciu o analizę konwergencji warunkowej wskazano główne determinanty rozwoju. Do weryfikacji postawionych hipotez wykorzystano dynamiczne modele panelowe. Obliczenia przeprowadzono w programie GRETL.
dc.language.iso eng
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject regional differentiation
dc.subject synthetic measure of development
dc.subject β-convergence
dc.title THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN POLAND IN THE YEARS 2004-2011 – THE TAXONOMIC AND ECONOMETRIC ANALYSES
dc.title.alternative BADANIE ROZWOJU ROLNICTWA W POLSCE W LATACH 2004-2011 – ANALIZA TAKSONOMICZNA I EKONOMETRYCZNA
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations