Home

„ZEW” – wizja starszoharcerskiego pisma Chorągwi Pomorskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rozynkowski, Waldemar
dc.date.accessioned 2018-01-19T10:22:49Z
dc.date.available 2018-01-19T10:22:49Z
dc.date.issued 2018-01-19
dc.identifier.citation Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i BŁ. Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu : bł. ks. Stefan Frelichowski. Materiały nr 9, Toruń 2005, pp. 17-23
dc.identifier.issn 1731-3406
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4842
dc.description.abstract Poszukując doświadczeń harcerskich na niwie wydawniczej natrafiamy w okresie międzywojennym na dzieło starszoharcerskiego pisma Chorągwi Pomorskiej o tytule: „ZEW Starszego Harcerstwa Chorągwi Pomorskiej” . Niestety do dnia dzisiejszego znany jest tylko jeden egzemplarz tego czasopisma: nr 1 z 1938 roku. Możemy przypuszczać, że do wybuchu wojny wyszło ich przynajmniej kilka, niestety jak do tej pory nie natrafiono na nie podczas kwerendy. Oczywiście w czarnym scenariuszu nie możemy także wykluczyć, że ukazał się tylko ten jeden, znany nam numer. Zachowane pismo przechowywane jest w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu pod sygnaturą: MT/NH/D/376/2. Składa się z czterech stron formatu A 4. Dokładny jego tytuł brzmi: ZEW STARSZEGO HARCERSTWA CHORĄGWI POMORSKIEJ. O tym, że nie była to prawdopodobnie jeszcze do końca zrealizowana wizja pisma świadczy fakt, że posiada ono bardzo skromną szatę graficzną (tylko tekst) oraz że nie zostało do końca wypełnione. Ostatnia, czwarta strona, została zapisana tylko do połowy. Trudno sobie wyobrazić, że w taki sposób miałyby się kończyć kolejne numery. W opisie redakcyjnym nie podano także, kiedy dokładnie ukazał się ten pierwszy numer.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski
dc.subject Harcerstwo
dc.subject Chorągiew Pomorska
dc.subject ZEW- pismo starszoharcerskie
dc.title „ZEW” – wizja starszoharcerskiego pisma Chorągwi Pomorskiej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations