Home

Selected health behaviors of patients with low back pain at the age of 30-50 years

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kałużna, Anna
dc.contributor.author Kałużny, Krystian
dc.contributor.author Hagner-Derengowska, Magdalena
dc.contributor.author Pyskir, Małgorzata
dc.contributor.author Kochański, Bartosz
dc.contributor.author Hagner, Wojciech
dc.contributor.author Budzyński, Jacek
dc.contributor.author Żukow, Walery
dc.date.accessioned 2018-01-10T11:52:14Z
dc.date.available 2018-01-10T11:52:14Z
dc.date.issued 2017-04-26
dc.identifier.citation Journal of Education, Health and Sport, No. 5, Vol. 7, pp. 436-448.
dc.identifier.issn 2391-8306
dc.identifier.other doi:10.5281/zenodo.800715
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4801
dc.description.abstract Wstęp: Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią jeden z najistotniejszych problemów zdrowotnych współczesnej medycyny. Według danych epidemiologicznych 80% populacji miała lub będzie miała w swoim życiu epizody związane z bólem kręgosłupa, a zespoły bólowe kręgosłupa są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza rodzinnego. Cel pracy: Celem pracy jest analiza wybranych zachowań prozdrowotnych u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (L-S) oraz ustalenie w jakim zakresie tryb życia, wykonywanie codziennych czynności i obowiązków, wpływają na dolegliwości bólowe kręgosłupa w odcinku L-S. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na grupie 30 pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Badanie polegało na wypełnieniu przez Pacjenta ankiety dotyczącej wybranych zachowań prozdrowotnych, składającej się z 25 pytań, poprzez zakreślenie jednej z odpowiedzi. Sposób doboru grupy: losowy – grupowy. Wyniki przedstawiono jako n%. Wykorzystano moduł tabel liczebności i tabel wielodzielczych w licencjonowanej wersji programu statystycznego STATISTICA 10.0 dla programu Windows. Porównania istotności statystycznej różnic liczebności w podgrupach dokonano przy pomocy dokładnego testu Fishera. Porównań dokonano w głównych grupach określonych pytaniami z ankiety oraz zestawiając podgrupy odpowiedzi między poszczególnymi pytaniami. Wyniki: W badanej grupie statystycznie istotnie częściej występowały osoby ze środowiska wiejskiego, bez stwierdzonej patologii kręgosłupa, nasileniem dolegliwości w niewielkim stopniu ograniczającym codzienne funkcjonowanie, spędzające wolny czas głównie oglądając program telewizyjny, nieuprawiające sportu, o umiarkowanym nasileniu stresu (73% pacjentów określiło subiektywne nasilenie stresu na poziomie <5pkt. w 10-stopniowej skali), z bólem tylko w połowie poddające się masażowi leczniczemu, który w większości jest skuteczny tylko w dłuższej serii. W znaczącym odsetku badanych stwierdzono obecność niekorzystnych zachowań w odnośnie ustąpienia i nawrotu bólów kręgosłupa, takich jak: siedzący tryb życia, bierny wypoczynek, nieprawidłowy sposób podnoszenia przedmiotów z ziemi, chodzenie w obuwiu na podwyższeniu oraz niedopasowanie wysokości mebli do wzrostu (74%). Wnioski: 1. Pacjenci z bólami kręgosłupa w wieku poniżej 50 lat to przeważnie osoby bez radiologicznych zmian w kręgosłupie, prowadzące nieaktywny tryb życia oraz mające złe nawyki dźwigania przedmiotów z ziemi, co prognozuje u nich nasilanie się problemu z czasem. 2. Osoby ze środowiska wiejskiego znamiennie częściej odpoczywały w sposób nieaktywny co powinno skutkować intensyfikacją działań edukacyjnych w tej grupie pacjentów. 3. Subiektywne odczuwanie stresu przez pacjentów determinowało nie tylko stopień nasilenia i lokalizację odczuwanych dolegliwości, ale także korzystanie i efektywność zabiegów leczniczych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject health promoting behaviors
dc.subject lumbar spine
dc.subject spinal pain syndrome
dc.title Selected health behaviors of patients with low back pain at the age of 30-50 years
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations