Home

Umowny obrót uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zacharzewski, Konrad
dc.date.accessioned 2018-01-04T09:36:25Z
dc.date.available 2018-01-04T09:36:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Prawo kontraktów. Księga pozjazdowa VI Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Szczecin-Międzyzdroje wrzesień 2016, red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska, Warszawa 2017, ss. 594-604;
dc.identifier.isbn 987-83-8107-614-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4775
dc.description Autor w swojej kolejnej publikacji na styku problematyki instrumentów finansowych oraz ekologicznego rynku kapitałowego poruszył kwestię szczegółową - mechanizm obrotu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla [CO2] do atmosfery. Za pomocą naukowej aparatury cywilistycznej zostały omówione kwestie reżimu sukcesji, źródeł prawa tego aktu, statusu uprawnień do emisji jako prawa podmiotowego, a także trybu jego przejścia ze zbywcy na nabywcę na podstawie umowy sprzedaży - "prywatnej" oraz w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi.
dc.description.abstract Autor w swojej kolejnej publikacji na styku problematyki instrumentów finansowych oraz ekologicznego rynku kapitałowego poruszył kwestię szczegółową - mechanizm obrotu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla [CO2] do atmosfery. Za pomocą naukowej aparatury cywilistycznej zostały omówione kwestie reżimu sukcesji, źródeł prawa tego aktu, statusu uprawnień do emisji jako prawa podmiotowego, a także trybu jego przejścia ze zbywcy na nabywcę na podstawie umowy sprzedaży - "prywatnej" oraz w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject uprawnienia do emisji dwutlenku węgla [CO2] do atmosfery
dc.subject uprawnienia do emisji
dc.subject instrumenty finansowe
dc.subject dyrektywa MIFID 2 z 2014 roku
dc.subject MIFID
dc.subject papiery wartościowe
dc.subject EU ETS
dc.title Umowny obrót uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations