Home

Silnie nieokreślone układy równań eliptycznych i ich rozwiązania

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Stefaniak, Piotr
dc.date.accessioned 2017-12-29T09:54:05Z
dc.date.available 2017-12-29T09:54:05Z
dc.date.issued 2017-12-29
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4774
dc.description.abstract W rozprawie doktorskiej badane były pewne zagadnienia dotyczące równań i układów równań eliptycznych. Pierwszym rozważanym problemem było zagadnienie łamania symetrii rozwiązań w równaniu eliptycznym, to znaczy problem istnienia H-symetrycznych rozwiązań (które nie są G-symetryczne) równania -∆w=f(w)+h na G-symetrycznym zbiorze, przy czym funkcja h jest G-symetryczna, zaś H jest domkniętą podgrupą zwartej grupy Liego G. Ponadto opisane zostało uogólnienie tego problemu na odpowiedni niekooperatywny układ równań eliptycznych. W rozprawie te zagadnienia zostały przetłumaczone na problem badania bifurkacji nietrywialnych rozwiązań współzmienniczego operatora, będącego gradientem silnie nieokreślonego funkcjonału, określonego na nieskończenie wymiarowej przestrzeni Hilberta. Do badania problemu bifurkacyjnego został zastosowany stopień silnie nieokreślonych funkcjonałów niezmienniczych, dzięki czemu sformułowane zostały warunki konieczne na istnienie rozwiązań problemu łamania symetrii w języku prawej strony równania (i odpowiedniego układu równań) oraz wartości własnych operatora Laplace'a. Co więcej, warunki te implikują istnienie globalnej bifurkacji, czyli spójnego zbioru rozwiązań problemu łamania symetrii. W dalszej części rozprawy badane było zagadnienie nieograniczoności spójnych zbiorów słabych rozwiązań niekooperatywnych układów równań eliptycznych na sferze. W tej części zostało pokazane, że z prawie wszystkich punktów, które mogą być punktami bifurkacji, emanują spójne zbiory słabych rozwiązań rozważanego problemu. Co więcej, zostało pokazane, że każdy taki zbiór musi być nieograniczony. Ponadto zostały scharakteryzowane punkty globalnej bifurkacji, w których zachodzi zjawisko łamania symetrii, to znaczy pokazano, że z prawie każdego punktu bifurkacji, będącego zawsze rozwiązaniem radialnym, emanuje spójny zbiór rozwiązań nieradialnych. W ostatniej części pracy były badane niekooperatywne układy równań eliptycznych określone na kuli geodezyjnej. Podobnie jak wcześniej, badane były spójne zbiory słabych rozwiązań oraz problem łamania symetrii. Pokazano, że w szczególnym przypadku, gdy kula geodezyjna jest górną półsferą, wszystkie zbiory słabych rozwiązań, bifurkujące z rodziny rozwiązań trywialnych, muszą być nieograniczone. Co więcej, w układzie określonym na półsferze zostały scharakteryzowane punkty globalnej bifurkacji, w których zachodzi zjawisko łamania symetrii. Ponadto w przypadku dowolnej kuli geodezyjnej zostały scharakteryzowane spójne zbiory słabych rozwiązań.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject niekooperatywny układ równań eliptycznych
dc.subject globalna bifurkacja
dc.subject łamanie symetrii
dc.subject stopień współzmienniczy
dc.title Silnie nieokreślone układy równań eliptycznych i ich rozwiązania
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.supervisor Sławomir, Rybicki


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations