Home

Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Balcerzak, Michał
dc.date.accessioned 2017-12-20T10:45:01Z
dc.date.available 2017-12-20T10:45:01Z
dc.date.issued 2008-10-01
dc.identifier.isbn 978-83-7285-420-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4751
dc.description.abstract Książka dotyczy oddziaływania orzecznictwa międzynarodowego na późniejsze akty sądowego lub quasi-sądowego stosowania prawa międzynarodowego praw człowieka. Autor omawia obecność precedensów w orzecznictwie organów międzynarodowych posiadających kompetencje orzecznicze, w tym zwłaszcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i organów petycyjnych systemu ONZ, na tle szerszej praktyki judykacyjnej w prawie międzynarodowym publicznym.
dc.language.iso pol
dc.publisher Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject precedens
dc.subject prawa człowieka
dc.subject prawo międzynarodowe
dc.subject Europejski Trybunał Praw Człowieka
dc.title Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations