Home

Wpływ procesów denudacji na właściwości osadów wypełniających zagłębienia między krętymi wałami z erozji wód subglacjalnych w okolicy Zbójna (Pojezierze Dobrzyńskie)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Karasiewicz, Mirosław T.
dc.contributor.author Hulisz, Piotr
dc.contributor.author Świtoniak, Marcin
dc.date.accessioned 2017-12-01T10:28:11Z
dc.date.available 2017-12-01T10:28:11Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier.issn 1429-799X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4730
dc.description.abstract Badania prowadzono w obrębie pola testowego o powierzchni 1 km2 w okolicy Zbójna (Pojezierze Dobrzyńskie). Ich celem była analiza wpływu denudacji (naturalnej i antropogenicznej) na właściwości osadów zagłębień występujących między formami wypukłymi (krętymi wałami z erozji wód subglacjalnych). Wyróżniono pięć typów wypełnień badanych zagłębień. Badania wykazały, że występująca w nich specyficzna sekwencja osadów ma wyraźny związek zarówno z procesami naturalnymi, jak i z intensywną działalnością rolniczą prowadzoną od wieloleci na tym obszarze. Stopień i zasięg przekształceń był w znacznym stopniu uzależniony od cech morfometrycznych tych zagłębień. W porównaniu z osadami budującymi grzbiet krętego wału z erozji wód subglacjalnych, osady analizowanych zagłębień charakteryzowały się wyraźnie odmiennym chemizmem, który niewątpliwie wskazywał na ich funkcjonowanie jako pułapek sedymentacyjnych.
dc.description.sponsorship projekt NCN nr N N306 282935
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Landform Analysis;25
dc.rights https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4730
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject zagłębienia pomiędzy krętymi wałami z erozji subglacjalnej wód
dc.subject drumliny
dc.subject procesy stokowe
dc.subject procesy denudacyjne
dc.subject użytkowanie rolnicze
dc.title Wpływ procesów denudacji na właściwości osadów wypełniających zagłębienia między krętymi wałami z erozji wód subglacjalnych w okolicy Zbójna (Pojezierze Dobrzyńskie)
dc.title.alternative Effect of denudation processes on properties of sediments filling the intra-glacial curvilineations troughs in Zbójno vicinity (Dobrzyń Lakeland)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations