Home

Rozwój sieci parafialnej w Toruniu od średniowiecza do czasów współczesnych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rozynkowski, Waldemar
dc.date.accessioned 2017-11-06T09:46:11Z
dc.date.available 2017-11-06T09:46:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Toruń : miasto wielu wyznań, redakcja naukowa Kłaczkow Jarosław, Oliński Piotr, Rozynkowski Waldemar, Toruń 2017, s. 17 - 32
dc.identifier.isbn 978-83-927097-9-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4713
dc.description.abstract Parafia jest najmniejszym, ale jednoczenie niezwykle ważnym, okręgiem administracji kościelnej. Sieć parafialna to ogół takich okręgów na danym terenie. Najnowszy kodeks kanoniczny definiuje parafię następująco: „Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi” . Celem pracy jest przedstawienie rozwoju sieci parafialnej w Toruniu w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych, a dokładnie od I połowy XIII wieku do 2016 roku (w tym roku erygowano ostatnią parafię). Mówiąc o rozwoju sieci parafialnej na myśli mamy zmiany granic dotychczas istniejących oraz powstawanie nowych parafii w mieście. Musimy także zauważyć, że nowe parafie pojawiały się w Toruniu również w związku z rozszerzaniem jego granic. Odwołajmy się do podziału diecezjalnego omawianego obszaru. Od średniowiecza do 1992 roku obszar obecnego Torunia znajdował się w granicach dwóch diecezji. Od średniowiecza do początku XIX wieku były to diecezja chełmińska oraz diecezja włocławska, a następnie od początku XIX wieku do 1992 roku diecezja chełmińska oraz archidiecezja gnieźnieńska. Granicą dzielącą diecezje była rzeka Wisła. Po reorganizacji administracyjnej Kościoła katolickiego w Polsce i powstaniu nowych diecezji, na mocy bulli papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 roku Totus Tuus Poloniae populus, całe miasto znalazło się w granicach diecezji toruńskiej. Obecnie w granicach miasta Torunia funkcjonują łącznie 22 parafie diecezjalne oraz 1 parafia garnizonowa. Pod względem administracji kościelnej znajdują się one w granicach czterech dekanatów toruńskich. Genezy rozwoju sieci parafialnej należy upatrywać w dwóch czynnikach. Z jednej strony mamy na uwadze poszerzenie granic miasta o nowe dzielnice, wcześniej samodzielne miejscowości, chodzi dokładnie o: Podgórz, Stawki, Rudak, Bielany, Czerniewice, Wrzosy, Rubinkowo oraz Kaszczorek. Z drugiej natomiast, musimy pamiętać, o zwiększającej się liczbie mieszkańców miasta, która wymagała odpowiedniej opieki duszpasterskiej. Oddziaływanie obydwu czynników możemy śledzić szczególnie od II połowy XX wieku.
dc.language.iso pol
dc.publisher Towarzystwo Miłośników Torunia
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Toruń
dc.subject Parafie
dc.subject Rozwój sieci parafialnej
dc.subject parafia pw. Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty
dc.subject parafia pw. św. Jakuba Apostoła Większego
dc.subject parafia pw. św. Wawrzyńca
dc.subject parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
dc.subject parafia pw. Chrystusa Króla
dc.subject parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
dc.subject parafia garnizonowa pw. św. Katarzyny
dc.subject parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
dc.subject parafia pw. św. Józefa
dc.subject parafia pw. Opatrzności Bożej
dc.subject parafia pw. św. Antoniego
dc.subject parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaszczorku
dc.subject parafia pw. Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego
dc.subject parafia pw. św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza
dc.subject parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
dc.subject parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski
dc.subject parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
dc.subject parafia pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Josemaria Escriva de Balaguer
dc.subject parafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
dc.subject parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej
dc.subject parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
dc.subject parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
dc.subject parafia pw. bł. Marii Karłowskiej
dc.subject parafia pw. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
dc.subject parafia pw. św. Andrzeja Apostoła
dc.title Rozwój sieci parafialnej w Toruniu od średniowiecza do czasów współczesnych
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations