Home

Badanie struktury i dynamiki zasobów cyfrowej wiedzy przy pomocy metod wizualizacji – projekt realizowany na UMK

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Osińska, Veslava
dc.contributor.author Malak, Piotr
dc.contributor.author Bednarek-Michalska, Bożena
dc.date.accessioned 2017-11-03T12:24:43Z
dc.date.available 2017-11-03T12:24:43Z
dc.date.issued 2016-09-30
dc.identifier.citation Humanistyka Cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku. Lublin e-naukowiec.eu, 2016. Pod redakcją Radosława Bomby, Andrzeja Radomskiego, Ewy Solskiej. s. 8-18. [online].
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4711
dc.description.abstract Zjawiskiem towarzyszącym cyfryzacji zasobów wiedzy naukowej jest marginalizowanie w mniejszym lub w większym stopniu meta-opisu danych strukturalnych. W wyniku tego mamy albo zaśmiecone metadane albo ich brak dla serii rekordów. Jest to główny problem, z którym zetknęli się autorzy przy realizacji projektu dotyczącego analizy dynamiki cyfrowej wiedzy w Polsce. Czyszczenie i grupowanie danych zostało wykonane na pierwszym etapie w środowiskach Python i R. Do wstępnych analiz i wypracowania dalszej strategii posługiwano się wizualizacją danych tekstowych za pomocą chmury słów. W charakterystykach dynamicznych wykorzystano konwersję danych tekstowych na format daty oraz metody statystyczne. Autorzy wprowadzają w problematykę przetwarzania metadanych pochodzących z bibliotek cyfrowych i nakreślają odpowiednie strategie postępowania.
dc.description.abstract Parallel to the growth of digital knowledge we can observe low importance of data structure. As a result, the metadata are cluttered or have empty values in a pieces of records. This is the main problem experienced by the authors in the project focused on analysing the dynamics of digital knowledge in Poland. Cleaning and grouping of data by use Python and R has been done in the first stage. The authors use cloud tag technique for preliminary analysis and to develop further strategies. Text data conversion into date format as well as the statistical methods were used to describe dynamic characteristics of published documents. The authors introduce the issues of metadata processing in digital libraries and outline an appropriate strategies to do it.
dc.description.sponsorship Badania przeprowadzono w ramach grantu NCN 2013/11/B/HS2/03048. Autorzy wyrażają podziękowanie instytucjom, które udostępniły dane, min.: Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr inż. M. Piaseckiemu za pomoc w tworzeniu klasyfikatora
dc.language.iso pol
dc.publisher E-naukowiec
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject biblioteki cyfrowe
dc.subject wizualizacja wiedzy
dc.subject mapy nauki
dc.subject lingwistyka komputerowa
dc.subject digital libraries
dc.subject knowledge visualization
dc.title Badanie struktury i dynamiki zasobów cyfrowej wiedzy przy pomocy metod wizualizacji – projekt realizowany na UMK
dc.title.alternative The Project at the NCU: Information visualization methods in digital knowledge strukture and dynamics study
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations