Home

Polscy biro- i enoturyści – wstępna charakterystyka komparatystyczna

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Charzyński, Przemysław
dc.contributor.author Podgórski, Zbigniew
dc.date.accessioned 2017-11-02T09:29:23Z
dc.date.available 2017-11-02T09:29:23Z
dc.date.issued 2017-11-02
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4707
dc.description.abstract Turystyka piwna i turystyka winiarska są najczęściej traktowane jako formy turystyki kulinarnej. Stają się one z każdym rokiem coraz bardziej popularne w Polsce. Liczba publikacji poświęconych charakterystyce biroturystów zarówno w literaturze światowej, jak i polskiej jest niewielka, natomiast studia poświęcone enoturystom są liczniej obecne w literaturze turystycznokulturowej. Prace przedstawiające profil enoturysty pojawiły się w latach 90. XX wieku. Celem podjętych badań było określenie profilu polskiego eno- i biroturysty (turysty winiarskiego i piwnego), a także ustalenie wspólnych i rozłącznych cech osób uprawiających te rodzaje aktywności. Materiał do porównania w niniejszym opracowaniu pozyskano drogą analizy odpowiedzi respondentów, uczestniczących w badaniach ankietowych przeprowadzonych w latach 2011-2014. Dobór prób był celowy. Do analizy zakwalifikowano ankiety wypełnione przez 170 biroturystów oraz88 enoturystów . Otrzymane wyniki wskazują, że zarówno biroturystyka, jak i enoturystyka cieszą się większym zainteresowaniem mężczyzn niż kobiet. Statystyczny turysta piwny jest młodszy od turysty winiarskiego, a największą tego typu aktywność turystyczną wykazują osoby z wyższym wykształceniem. Biroturyści częściej niż enoturyści podróżują do miejsc wiążących się z ich kulinarnymi zainteresowaniami degustacją napojów.
dc.description.abstract Beer and wine tourism are most often considered as a subtypes of culinary tourism. Popularity of this activities in Poland is increasing. The number of publications focusing on the characteristics of birotourists is scarce, both in Polish as well as foreign scientific literature, while enotourist profile studies are more numerous. Works presenting an enotourist profile appeared in the 90s of the twentieth century. The purpose of this research was to establish a demographic and psychographic profile of Polish eno- and birotourist, as well as to identify the common and contrasting features of people who practice these types of activities. The material for comparison in this study was obtained by analyzing the data from surveys conducted in 2011-2014. The survey included 88 questionnaires completed by enoturists and 170 by birotourists. The results show that both birotourism and enotourism are more popular among men than women. The statistical beer tourist is younger than wine tourist, and in both aforementioned groups people with higher education prevail. Birotourists more often than enoturists travel to places related to their culinary interest in tasting drinks.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Turystyka Kulturowa;
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject tourism
dc.subject turystyka kulturowa
dc.subject turystyka kulinarna
dc.subject culinary tourism
dc.subject cultural tourism
dc.subject wine tourist
dc.subject beer tourist
dc.subject wine tourism
dc.subject enotourism
dc.subject enotourist
dc.subject birotourism
dc.subject birotourist
dc.subject enoturysta
dc.subject biroturysta
dc.subject profil turysty
dc.title Polscy biro- i enoturyści – wstępna charakterystyka komparatystyczna
dc.title.alternative Polish biro- and enotourists – comparative characteristics of their profiles
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations