Home

Deficyty budżetowe zagrożeniem dla rynkowego kosztu kapitału? Analiza zależności pomiędzy rentownością skarbowych obligacji a saldem w finansach publicznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej w latach 2001-2015

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2017-09-14T15:43:53Z
dc.date.available 2017-09-14T15:43:53Z
dc.date.issued 2017-09-14
dc.identifier.isbn 978-83-65139-89-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4641
dc.description.abstract Coraz więcej wyników badań modelowania ekonometrycznego wskazuje na związek pomiędzy wielkością salda w finansach państwa a kosztami obsługi zadłużenia publicznego. Przeprowadzona w pracy analiza korelacji wykazała nieistotną statystycznie średnio silną ujemną zależność pomiędzy średnim saldem general government (w relacji do PKB) a średnią rentownością 10-letnich skarbowych papierów wartościowych w 10 państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE w latach 2001-2015 (utrzymującym się wyższym deficytom general government towarzyszą wyższe koszty obsługi długu publicznego w długim okresie) – silniejszą przed kryzysem z 2008 r. i bardzo słabą w następnych latach, co wydaje się potwierdzać występowanie w Europie Środkowo-Wschodniej wykazywanego w badaniach zjawiska niedoszacowywania ryzyka w gospodarkach rozwijających się, czyli akceptacji przez inwestorów gorszych niektórych wskaźników dopóki są one pod kontrolą, a gospodarka rośnie. Sugeruje to ponadto zrozumienie inwestorów dla faktu, że gospodarki takie – słabsze i mniej odporne na zjawiska kryzysowe – bardziej boleśnie odczuwają ich przebieg, dzięki czemu nie działa w ich przypadku obserwowana w Zachodnich państwach wzmocniona zależność pomiędzy wskaźnikami ekonomicznymi a wyceną ryzyka przez inwestorów w sytuacjach kryzysowych w porównaniu z okresami względnego spokoju.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject finanse publiczne
dc.subject deficyt budżetowy
dc.subject rentowność skarbowych obligacji
dc.subject koszty obsługi długu publicznego
dc.title Deficyty budżetowe zagrożeniem dla rynkowego kosztu kapitału? Analiza zależności pomiędzy rentownością skarbowych obligacji a saldem w finansach publicznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej w latach 2001-2015
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations