Home

Wpływ czynników demograficznych na funkcjonowanie społeczności staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Głuszkowski, Michał
dc.date.accessioned 2013-03-25T09:20:16Z
dc.date.available 2013-03-25T09:20:16Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków / red. nauk. Krzysztof Mikulski, Agnieszka Zielińska, Katarzyna Pękacka-Falkowska, s. 205-216
dc.identifier.isbn 978-83-61201-90-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/456
dc.description.abstract Staroobrzędowcy dotarli na ziemie Rzeczypospolitej już w XVII wieku, wkrótce po schizmie w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, ale przez ponad 200 lat funkcjonowali na marginesie społeczeństwa polskiego. W związku z prześladowaniami ze strony władz carskich i cerkiewnych, w kolejnych stuleciach migranci przemieszczali coraz bardziej na Zachód. Jako miejsce osiedlenia wybierali najczęściej tereny odludne, z dala od ośrodków miejskich, przede wszystkim ze względu na utrzymywaną izolację kulturową. W wyniku zmian geopolitycznych oraz migracji, staroobrzędowcy, którzy jeszcze na początku XX wieku stanowili stosunkowo dużą, spójną i samowystarczalną społeczność, stali się niewielką grupą, w coraz większym stopniu ulegającą rozproszeniu i asymilacji z otoczeniem.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń
dc.relation.ispartofseries Między Zachodem a Wschodem;T. 5
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject staroobrzędowcy
dc.subject Old Believers
dc.subject demography
dc.subject demografia
dc.subject populacja
dc.subject population
dc.subject migracje
dc.subject migrations
dc.subject asymilacja
dc.subject assimilation
dc.title Wpływ czynników demograficznych na funkcjonowanie społeczności staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations