Home

Sprawozdanie z sympozjum pt. Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początku XXI wieku. Stan badań – kierunki poszukiwań – projekty badawcze (Toruń, 6.12.2016 r.)

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NoDerivs 3.0 Poland