Home

Sprawozdanie z sympozjum pt. Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początku XXI wieku. Stan badań – kierunki poszukiwań – projekty badawcze (Toruń, 6.12.2016 r.)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations