Home

Socjologizm teorii badań dwujęzyczności Uriela Weinreicha

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Głuszkowski, Michał
dc.date.accessioned 2013-03-25T09:09:30Z
dc.date.available 2013-03-25T09:09:30Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Roczniki Historii Socjologii nr 1, 2011, s. 101-117
dc.identifier.issn 2084-2031
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/453
dc.description.abstract Praca U. Weinreicha Languages in contact była przełomowa w historii badań dwujęzyczności i do dzisiaj wciąż stanowi źródło odwołań dla wielu autorów. Stworzoną przez niego teorię należałoby określić jako socjologiczną, nie tylko ze względu na liczne inspiracje i odwołania, ale przede wszystkim z uwagi na perspektywę opisu i specyficzne pojmowanie języka. W celu wyjaśnienia zjawisk na poziomie fonetyki, morfologii, składni lub pragmatyki Weinreich wykorzystuje dorobek antropologii kulturowej, socjologii, psychologii społecznej, historii, etnologii i innych nauk humanistycznych.
dc.description.abstract Uriel Weinreich’s work Languages in contact was a turning-point in the history of bilingualism study, and for many authors it is still an important reference source. Not only does his theory consider numerous sociological inspirations and references, but it also presents a specific perspective and idea of language. While explaining the language on the level of its phonetics, morphology, syntax or praxis, Weinreich relies on cultural anthropology, social psychology, history, ethnology and other humanistic sciences.
dc.description.sponsorship Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
dc.language.iso pol
dc.publisher Oficyna Wydawnicza Epigram
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject socjologizm
dc.subject dwujęzyczność
dc.subject teoria
dc.subject bilingualism
dc.subject sociologism
dc.subject Weinreich
dc.subject methodology
dc.subject linguistics
dc.subject language contact
dc.subject językoznawstwo
dc.subject kontakt językowy
dc.subject historia socjologii
dc.title Socjologizm teorii badań dwujęzyczności Uriela Weinreicha
dc.title.alternative Sociologism of Uriel Weinreich’s Theory in his Studies on Biligualism
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations