Home

Tekstologiczna obecność piosenki w przestrzeni internetowej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dźwinel, Kamil
dc.date.accessioned 2017-09-06T08:38:03Z
dc.date.available 2017-09-06T08:38:03Z
dc.date.issued 2017-05-18
dc.identifier.citation Sztuka Edycji, No. 2, Vol. 10, pp. 21-26
dc.identifier.issn 2391-7903
dc.identifier.other doi:10.12775/SE.2016.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4525
dc.description.abstract The article discusses the presence of lyrics in the digital space. The author concentrates on the accentuation of some basic issues related to editorial aspects of songs as well as on possibilities connected with their presence on a digital platform. Some songs in which the poetic function is emphasized have been taken into consideration. Moreover, the problem of multicoding and/or intermediality of this genre has been indicated. In particular, the author examines the project of Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki (Digital Library of the Polish Song) (http://www.bibliotekapiosenki. pl), explaining its genesis and structure as well as highlighting its contribution into the digital editing of lyrics. At the same time, the article describes various theoretical and practical problems that must be faced by individuals creating and editing that kind of bases (the reference to other “mass” internet portals dealing with texts: supermusic.cz and tekstowo.pl will not be omitted). The entire text is a unique reconnaissance among textual challenges connected with the song on the Internet.
dc.description.abstract W artykule omówiono sposoby obecności tekstów piosenek w przestrzeni cyfrowej. Autor skupia się na wyodrębnieniu podstawowych zagadnień związanych z tekstologiczno-edytorskimi aspektami piosenek oraz możliwościami, jakie daje ich umieszczenie na platformie cyfrowej. Pod uwagę zostały wzięte teksty, w których wydobyto funkcję poetycką tekstu; wskazano także na problem wielokodowości czy intermedialności tego gatunku. Autor omawia projekt Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki (http://www.bibliotekapiosenki.pl), przybliżając jego genezę i strukturę oraz podkreślając wkład w dziedzinę elektronicznego opracowywania tekstu piosenkowego. Jednocześnie opisuje rozmaite problemy teoretyczne i praktyczne stojące przed osobami, które tworzą i edytują tego typu bazy tekstowe. Całość stanowi swoisty rekonesans wśród tekstologicznych wyzwań wiążących się z piosenką w przestrzeni internetu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Digital Library of the Polish Song
dc.subject the digital space
dc.subject editorial aspects of songs
dc.subject the digital editing of lyrics
dc.subject Cyfrowa Biblioteki Polskiej Piosenki
dc.subject digitalizacja
dc.subject tekstologia piosenki
dc.subject biblioteki cyfrowe
dc.title Tekstologiczna obecność piosenki w przestrzeni internetowej
dc.title.alternative Textual presence of the song in the digital space
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations