Home

Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl i Bronowickie Archiwum Społeczne - studium porównawcze dwóch cyfrowych archiwów społecznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewska-Drewniak, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-09-06T08:05:45Z
dc.date.available 2017-09-06T08:05:45Z
dc.date.issued 2017-05-26
dc.identifier.citation Archiwa - Kancelarie - Zbiory, No. 7(9)/, pp. 91-111
dc.identifier.issn 1895-9075
dc.identifier.other doi:10.12775/AKZ.2016.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4501
dc.description.abstract The article is a comparative study of two digital community archives (the Digital Archive of Łódź Citizens Miastograf.pl and the Community Archive of Bronowice) based on field studies of these archives conducted as a part of case study strategy. The author shortly presents the methodology and course of the research, as well as sources used in it (interviews, observations, scientific and press articles, websites and social network pages, office records accessed as public information). Then the author shows similarities and differences between the two archives found thanks to comparison of the collected data. Among similarities she mentions the type of collected materials (oral histories in original and copies of other types of documents, especially photographs), local subject of the collections and impact of specific local characteristics to the shape of the archives, as well as social objectives and activity based on projects. Among differences she names various ways of acquiring, describing and providing access to the materials and archival knowledge of the coordinator of the Community Archive of Bronowice.
dc.description.abstract Artykuł jest studium porównawczym dwóch cyfrowych archiwów społecznych (Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf.pl oraz Bronowickiego Archiwum Społecznego)na podstawie badań terenowych tychże archiwów przeprowadzonych w ramach strategii studium przypadku. Autorka w skrócie prezentuje zastosowaną metodologię, przebieg badania oraz wykorzystane źródła (wywiady, obserwacje, artykuły naukowe i prasowe, strony internetowe i profile na portalach społecznościowych, dokumentacja urzędowa uzyskana w ramach dostępu do informacji publicznej). W dalszej części tekstu autorka zwraca uwagę na ujawniające się dzięki porównaniu zebranych danych podobieństwa oraz różnice między dwoma inicjatywami. Wśród podobieństw wymienia rodzaj gromadzonych przez archiwa materiałów (historie mówione w oryginale i kopie innych materiałów, zwł. fotografii), lokalna tematyka zasobów oraz wpływ specyfiki miejsca na kształt archiwum, a także realizowane cele społeczne i projektowy charakter działalności. Wśród różnic autorka zauważa odmienne sposoby gromadzenia, opisywania i udostępniania materiałów oraz archiwistyczne przygotowanie koordynatorki Bronowickiego Archiwum Społecznego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject community archives
dc.subject field studies
dc.subject Digital Łódź Citizens Archive
dc.subject Miastograf
dc.subject Community Archive of Bronowice
dc.subject case study
dc.subject archiwa społeczne
dc.subject badania terenowe
dc.subject Cyfrowe Archiwum Łodzian
dc.subject Miastograf
dc.subject Bronowickie Archiwum Społeczne
dc.subject studium przypadku
dc.title Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl i Bronowickie Archiwum Społeczne - studium porównawcze dwóch cyfrowych archiwów społecznych
dc.title.alternative The Digital Archive of Łódź Citizens Miastograf.pl and the Community Archive of Bronowice – a comparative study of two digital community archives
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations