Home

Działalność edukacyjna archiwów w kształceniu archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rosa, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-09-06T08:05:45Z
dc.date.available 2017-09-06T08:05:45Z
dc.date.issued 2017-05-26
dc.identifier.citation Archiwa - Kancelarie - Zbiory, No. 7(9)/, pp. 77-90
dc.identifier.issn 1895-9075
dc.identifier.other doi:10.12775/AKZ.2016.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4500
dc.description.abstract The article comprises two parts. The first one pays attention to educational function of archives and professional profile of a person, who would conduct such activity, which is an archival educator. It is shown that professional competences of the archival educator were determined in the paper of Archival Education Section of the Society of Polish Archivists, published in 2010, entitled “The model of professional competences of archivists and records managers”, in its part concerning the professional level in promotion, education and archival information. The second part of the article describes training of archivists at the Nicolaus Copernicus University in Toruń in the scope of content and skills connected with promotional, cultural and educational activity of archives in the past, the present and the future.
dc.description.abstract Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej zwrócono uwagę na funkcję edukacyjną archiwów i profil zawodowy osoby mającej realizować zadania wynikające z tej funkcji, czyli edukatora archiwalnego. Wskazano, iż kompetencje zawodowe edukatora archiwalnego określone zostały w przygotowanym przez Sekcję Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i opublikowanym w 2010 r. Modelu kompetencji zawodowych archiwisty i zarządcy dokumentacji w jego części odnoszącej się do poziomu specjalistycznego w zakresie promocji, edukacji i informacji archiwalnej. W drugiej części artykułu przedstawione zostało kształcenie archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie treści i umiejętności odnoszących się do działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturalno-oświatowej archiwów w przeszłości, obecnie i jak ono będzie wyglądać w najbliższej przyszłości.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject archival education
dc.subject university archival training
dc.subject Toruń center of archival training
dc.subject educational function of archives
dc.subject educational activity of archives
dc.subject archival educator
dc.subject edukacja archiwalna
dc.subject uniwersyteckie kształcenie archiwistów
dc.subject toruński ośrodek kształcenia archiwistów
dc.subject funkcja edukacyjna archiwów
dc.subject działalność edukacyjna archiwów
dc.subject edukator archiwalny;
dc.title Działalność edukacyjna archiwów w kształceniu archiwistów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.title.alternative Educational activity of archives in archival training at the Nicolaus Copernicus University
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations