Home

Konserwatywna krytyka humanitaryzmu. Część druga. Max Scheler, Hannah Arendt

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Michalski, Rafał
dc.date.accessioned 2017-09-06T07:40:52Z
dc.date.available 2017-09-06T07:40:52Z
dc.date.issued 2017-06-11
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 2, Vol. 72, pp. 29-52
dc.identifier.issn 0035-9599
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2016.011
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4488
dc.description.abstract In the second part of the series of articles devoted to criticism of humanitarinism will be presented the position of M. Scheler and H. Arendt. Scheler focuses on showing the fundamental difference between Christian ethics and the Enlightenment egalitarianism, thus between the spiritual Christian love and the secular love of humanity. Hannah Arendt carries out the criticism of economization and the „socialization” of contemporary politics. She fits the ethos of humanity in the broader context of social and political change, blaming its „guilt” for the collapse of the public sphere and errors of modern revolution, which missed its „true” emancipatory potential.
dc.description.abstract W drugiej części cyklu artykułów poświęcony krytyce humanitaryzmu zostanie przedstawione stanowisko M. Schelera i H. Arendt. Scheler skupia się na ukazaniu fundamentalnej różnicy między etyką chrześcijańską a oświeceniowym egalitaryzmem, miedzy etyką miłości chrześcijańskiej a świecką etyką umiłowania ludzkości. Arendt przeprowadza natomiast krytykę ekonomizacji i „socjalizacji” współczesnej polityki. Filozofka wpisuje etos humanitaryzmu w szerszy kontekst zmian społecznych i politycznych, obarczając go „winą” za upadek sfery publicznej i błędy nowoczesnych rewolucji, które zapoznały swój „prawdziwie” emancypacyjny potencjał.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject humanitarianism
dc.subject Scheler
dc.subject Arendt
dc.subject ressentiment
dc.subject compassion
dc.subject charity
dc.subject politics
dc.subject morality
dc.subject love
dc.subject revolution
dc.subject humanitaryzm
dc.subject Scheler
dc.subject resentyment
dc.subject współczucie
dc.subject miłość bliźniego
dc.subject polityka
dc.subject moralność
dc.subject miłość
dc.subject rewolucja
dc.title Konserwatywna krytyka humanitaryzmu. Część druga. Max Scheler, Hannah Arendt
dc.title.alternative Conservative critics of humanitarianism. Second part Max Scheler, Hannah Arendt
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations