Home

Metody imitatorskie uzupełniania dekoracji emalierskiej. Zastosowanie kompozytów polimerowych na bazie żywic epoksydowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piasecka, Arletta
dc.contributor.author Podgórski, Andrzej
dc.contributor.author Tomaszewska-Szewczyk, Alina
dc.date.accessioned 2017-09-06T07:03:30Z
dc.date.available 2017-09-06T07:03:30Z
dc.date.issued 2017-04-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Vol. 47, pp. 273-298
dc.identifier.issn 0208-533X
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC.ZiK.2016.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4469
dc.description.abstract Masses based on synthetic resins are used by conservators to the fill losses of damaged enamel layer. It is the first stage of reconstruction of the damaged enamel layers, second is retouch of colour over the fill. To the conservation of glass and ceramics commonly epoxy resins are used. This type of resin provides a universal matrix for the preparation of polymer composites, because they can be modified in a wide range by addition of different fillers, in order to obtain masses, which are similar to the original enamel layer; in terms of texture, transparency, mechanical and physical properties. The aim of work was to verify the suitability of composites based on selected epoxy resins: Eurostac EP-IN 2501 hardener Eurostac Rapido K 2503 (Bresciani Srl, Milan) and Hxtal NYL-1 (Talas, New York), Templum Epo Top (CTS Srl, Altavilla Vicentina) Rompox R 1004 (Romex® MB GmbH, Euskirchen) with the addition of modified silica and the suspension polymerization of poly(methyl methacrylate) as masses to fill enamel losses.  
dc.description.abstract Ogólnie przyjętą metodą postępowania konserwatorskiego przy wykonywaniu uzupełnień warstwy emalierskiej jest w pierwszym etapie nakładanie podkładu z masy na bazie żywicy sztucznej, a następnie jego unifikacja kolorystyczna. W konserwacji szkła i ceramiki coraz większą popularność zyskują żywice epoksydowe. Stanowią one uniwersalną podstawę do budowania kompozytów polimerowych, ponieważ przez dodatek napełniaczy można je w szerokim zakresie modyfikować, dążąc do uzyskania mas o fakturze i transparentności zbliżonej do uzupełnianej emalii, a zarazem o odpowiednich właściwościach fizykomechanicznych. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie przydatności kompozytów na bazie wytypowanych żywic epoksydowych: Eurostac EP-IN 2501 z utwardzaczem Eurostac Rapido K 2503 (B resciani Srl, Mediolan) oraz Hxtal NYL-1 (Talas, Nowy Jork), Templum Epo Top (CTS Srl, Altavilla Vicentina), Rompox R 1004 ( Romex ® MB GmbH, Euskirchen) z napełniaczami w postaci zmodyfikowanej krzemionki oraz suspensyjnego poli(metakrylanu metylu) jako masy do uzupełniania ubytków emalii.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject enamel
dc.subject conservation
dc.subject filling losses
dc.subject polymer composites
dc.subject emalie
dc.subject konserwacja
dc.subject uzupełnianie ubytków
dc.subject kompozyty polimerowe
dc.title Metody imitatorskie uzupełniania dekoracji emalierskiej. Zastosowanie kompozytów polimerowych na bazie żywic epoksydowych
dc.title.alternative Imitative methods to the fill the losses of the enamel decoration. Application of polymer composites based on epoxy resins
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations