Home

Od europejskiej fantazji do indyjskiej ikony narodowej Wizerunki kobiet w sztuce Raviego Varmy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kamińska-Jones, Dorota
dc.date.accessioned 2017-09-06T07:03:30Z
dc.date.available 2017-09-06T07:03:30Z
dc.date.issued 2017-04-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Vol. 47, pp. 249-272
dc.identifier.issn 0208-533X
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZiK.2016.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4468
dc.description.abstract Ravi Varma (1848–1906) was an artist who has had a huge impact on Indian art. Criticised by some, adored by most in India and considered the precursor of modern art, he is the indisputable father of popular aesthetics in India. First of all, conscious, systematic Europeanisation in conjunction with the creation of modern mythological iconography and representations of women secured him a permanent place in the history of art. No artist before him could so creatively exploit new opportunities that opened wider relations with European art. The magnitude of Varma’s art lied in the fact that he did not copy European paintings, but adapted them to suit the needs of academic painting. The Indian woman ideal created by him is to this day the most widespread standard of beauty, especially in popular art. His construct of femininity has become the ideal for Indian women, goddesses and even embodies the nation in the form of Mother India (Bharat Mata).
dc.description.abstract Ravi Varma (1848–1906) był artystą, który wywarł ogromny wpływ na sztukę indyjską; uważany jest za prekursora sztuki nowoczesnej oraz twórcę estetyki popularnej w Indiach. Przede wszystkim świadoma, systematyczna europeizacja w połączeniu ze stworzeniem współczesnej ikonografii mitologicznej oraz przedstawień kobiet zapewniła mu trwałe miejsce w historii sztuki. Żaden artysta przed nim nie potrafił tak twórczo wyzyskać nowych możliwości, które otworzył szeroki kontakt ze sztuką europejską. Wielkość Varmy polegała bowiem nie na kopiowaniu, ale dostosowywaniu do własnych potrzeb malarstwa akademickiego. Stworzony przez niego ideał kobiety indyjskiej do dziś  stanowi najbardziej rozpowszechniony standard urody, szczególnie we wszechobecnej sztuce popularnej. Jego kobieta stała się idealną Induską, boginią, a nawet ucieleśnieniem narodu w postaci Matki-Indii (Bharat Mata).
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Ravi Varma
dc.subject women in art
dc.subject modern art
dc.subject Indian art
dc.subject Ravi Varma
dc.subject kobiety w sztuce
dc.subject sztuka nowoczesna
dc.subject sztuka Indii
dc.title Od europejskiej fantazji do indyjskiej ikony narodowej Wizerunki kobiet w sztuce Raviego Varmy
dc.title.alternative From European fantasy to an Indian national icon. Images of women in the art of Ravi Varma
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations