Home

Historia, stan aktualny i potrzeby konserwatorskie wyposażenia kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu. Rozważania na kanwie prac przeprowadzonych w latach 2008–2015

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szczepińska, Kinga
dc.date.accessioned 2017-09-06T07:03:29Z
dc.date.available 2017-09-06T07:03:29Z
dc.date.issued 2017-04-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Vol. 47, pp. 169-199
dc.identifier.issn 0208-533X
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZiK.2016.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4465
dc.description.abstract The article is dedicated to the history of baroque interior design in Holly Trinity Perish Church in Dzierzgoń. It directs attention towards works of the hitherto unknown workshop of Georg Ebert from Orneta. By establishing links between a history of the church, an account of already completed restoration works as well as the research and restoration works made between 2008–2015, it demonstrates gradual unveiling of the concept of the interior design. The article indicates the necessity to proceed with ongoing restoration works and to commence a detailed examination of wall paintings as well.
dc.description.abstract Artykuł jest poświęcony historii barokowego wystroju kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu. Zwraca uwagę na dzieło nieznanego warsztatu Georga Eberta z Ornety. Pokazuje stopniowe odkrywanie koncepcji wystroju przez łączenie informacji o historii obiektu i historii prowadzonych tam prac oraz wiedzy zdobytej w trakcie trwających w latach 2008–2015 badań i prac konserwatorsko-restauratorskich. Wskazuje na konieczność kontynuacji podjętych działań i wykonania w szerszym zakresie badań polichromii ściennych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Dzierzgoń
dc.subject Georg Ebert from Orneta
dc.subject conservation-restoration of baroque interior design
dc.subject re-conservation problems
dc.subject Dzierzgoń
dc.subject Georg Ebert z Ornety
dc.subject konserwacja i restauracja barokowego wyposażenia
dc.subject problemy ponownej konserwacji
dc.title Historia, stan aktualny i potrzeby konserwatorskie wyposażenia kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu. Rozważania na kanwie prac przeprowadzonych w latach 2008–2015
dc.title.alternative The history, present state and restoration needs of objects in Holly Trinity Church in Dzierzgoń. Dissertation based on the variety of works undertaken between 2008 and 2015
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations