Home

Problemy odbudowy kościoła pw. św. Mikołaja w Wolinie w latach 1989–2000

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gierlasiński, Janusz
dc.date.accessioned 2017-09-06T07:03:29Z
dc.date.available 2017-09-06T07:03:29Z
dc.date.issued 2017-04-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Vol. 47, pp. 59-92
dc.identifier.issn 0208-533X
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZiK.2016.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4462
dc.description.abstract We can state with a high probability that on the grounds of what is now the Archdiocese of Szczecin-Kamień (former Szczecin Voivodeship) about 200 sacred buildings were turned to ruins during the Second World War. The rebuilding of the St Nicholas' church ruins in Wolin is one example of the longstanding and rightly taken the struggle to save and rebuild monuments of architecture of the past eras, mementoes that bear testimony of the Western Pomerania's artistic achievements, monuments representing the cultural heritage of humanity. The rebuilding (reconstruction) itself of the historic architecture is debatable, however, after the Second World War as a certain phenomenon it was justified. The former trends of conservation thought, which worked well in "normal times" couldn't withstand a clash with the conviction that we should not retain the ruins of war. In the case of sacred buildings an important factor influencing the state of their preservation and the process of rebuilding were the relations between the state and the Catholic Church, and the policy of the state authorities, including conservation services. After many years of efforts, in 1988 the ruins of St Nicholas' church were handed over to the Catholic Church. Preparing the rebuilding project, the team of architects was guided by the principle of the pre-war form reconstruction. The rebuilding work was completed in 2000.
dc.description.abstract Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że na terenie obecnej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (dawne województwo szczecińskie) w czasie drugiej wojny światowej w ruinę obrócono około 200 budowli sakralnych. Odbudowa kościoła p.w. św. Mikołaja w Wolinie to jeden z przykładów długoletniej i słusznie podjętej batalii na rzecz ratowania i odbudowy pomników architektury minionych epok, pamiątek świadczących o dorobku artystycznym Pomorza Zachodniego, zabytków stanowiących dziedzictwo kulturowe ludzkości. Sama odbudowa (rekonstrukcja) zabytkowej architektury jest dyskusyjnym zagadnieniem, jednak po drugiej wojnie światowej, jako pewien fenomen, była uzasadniona. Dawne kierunki myśli konserwatorskiej, które sprawdzały się w „zwykłych czasach”, nie wytrzymywały zderzenia z przekonaniem, że nie powinno się zachowywać ruin wojennych. W przypadku budowli sakralnych istotnym czynnikiem wpływającym na stan ich zachowania oraz odbudowę były relacje między państwem a Kościołem katolickim oraz polityka władz państwowych, w tym służb konserwatorskich. Po długoletnich staraniach, w 1988 roku ruiny świątyni św. Mikołaja zostały przekazane Kościołowi katolickiemu. Zespół architektów przygotowując projekt odbudowy kierował się wyznaczoną przez konserwatora wojewódzkiego w Szczecinie generalną zasadą rekonstrukcji bryły kościoła według stanu sprzed 1945 roku. Prace przy odbudowie zakończono w 2000 roku.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject monument
dc.subject cultural heritage
dc.subject war damages
dc.subject rebuilding of sacred buildings
dc.subject zabytek
dc.subject dziedzictwo kultury
dc.subject zniszczenia wojenne
dc.subject odbudowa budowli sakralnych
dc.title Problemy odbudowy kościoła pw. św. Mikołaja w Wolinie w latach 1989–2000
dc.title.alternative The issues concerning the rebuilding of the St Nicholas’ church in Wolin between 1989–2000
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations