Home

Efemeryda wydawnicza toruńskich drukarzy − Ćwierćpetit z roku 1953

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ciszewska, Wanda A.
dc.date.accessioned 2013-03-22T09:45:17Z
dc.date.available 2013-03-22T09:45:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne nr 2 (9), 2012, pp. 65-79
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/444
dc.description.abstract Jednodniówka Ćwierćpetit pochodzi z okresu przekształceń własnościowych toruńskiej drukarni, które miały miejsce na początku lat 50. XX w. Wysokość nakładu w granicach 300 egzemplarzy, jak i brak nadrukowanej ceny świadczy, iż wydawnictwo było przypuszczalnie dystrybuowane nieodpłatnie wyłącznie wśród załogi przedsiębiorstwa. Publikacja ukazała się w maju dla uczczenia świata robotniczego i miała zauważalny kontekst polityczny. Ćwierćpetit z 1953 r. poprzedziła jednodniówka o tym samym tytule z roku 1952. Oba wydawnictwa miały stać się zalążkiem regularnej publikacji, miesięcznika toruńskich poligrafów, do czego jednak nie doszło.
dc.description.abstract Ćwierćpetit comes from the period of ownership transformation in Toruń printing house which took place at the beginning of the 1950s. The circulation was about 300 copies, and the fact that there is no price given in the paper suggests that the publication was probably distributed free of charge among the staff of the printing house. The publication appeared in May to celebrate the International Workers’ Day and it evinces a noticeable political context. Before Ćwierćpetit of 1953, an earlier publication (Ćwierćpetit of 1952) had been published. Both publications were meant to be a starting-point for a regular monthly aimed at printer community of Toruń, but the idea has never been realized.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject drukarze
dc.subject Toruń
dc.subject Toruńska Drukarnia Dziełowa
dc.subject wydawnictwa
dc.subject Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Toruńskiej Drukarni Dziełowej
dc.subject printers
dc.subject publications
dc.title Efemeryda wydawnicza toruńskich drukarzy − Ćwierćpetit z roku 1953
dc.title.alternative Toruń publishing ephemera − Ćwierćpetit of 1953
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations