Home

Zbieżność celów polityki zagranicznej Polski i Litwy a stan partnerstwa strategicznego pomiędzy nimi

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czechowska, Lucyna
dc.date.accessioned 2017-08-11T05:47:24Z
dc.date.available 2017-08-11T05:47:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation 20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991-2011 : wybrane problemy, red. nauk. Katarzyna Marzęda-Młynarska, Jakub Olchowski, Lublin 2015, s. 33 - 56
dc.identifier.isbn 978-83-7784-697-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4443
dc.description.abstract Trzonem pracy jest prezentacja wyników badań odnośnie celów strategicznych Polski i Litwy na przestrzeni lat 2004-2010 pod względem ich spójności oraz jej przełożenia na stan stosunków dwustronnych. Posługując się krytyczną analizą tekstu oraz ilościowo-jakościową analizą treści zweryfikowano z jednej strony istnienie zbieżności celów strategicznych z dziedziny polityki zagranicznej i bezpieczeństwa z drugiej zaś wolę podjęcia długoterminowego współdziałania w celu ich realizacji. Biorąc pod uwagę raczej niesprzyjający kontekst niniejszego partnerstwa strategicznego (problemy w stosunkach bilateralnych, niewielkie znaczenie gospodarki litewskiej) należy uznać, że pomiędzy wspomnianymi wyżej konwergencją celów a współdziałaniem istniał związek przyczynowo skutkowy.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject konwergencja celów strategicznych
dc.subject strategic goals' convergence
dc.subject Litwa
dc.subject Lithuania
dc.subject Polska
dc.subject Poland
dc.subject partnerstwo strategiczne
dc.subject strategic partnership
dc.title Zbieżność celów polityki zagranicznej Polski i Litwy a stan partnerstwa strategicznego pomiędzy nimi
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations