Home

Polaryzująca funkcja krzyża w narodzie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szulist, Janusz
dc.date.accessioned 2017-06-30T19:31:59Z
dc.date.available 2017-06-30T19:31:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia Gdańskie T. 36, 2015, s. 111-123
dc.identifier.issn 0137-4338
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4409
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza polaryzującej funkcji krzyża, przedstawiona na przykładach wybranych sytuacji ze współczesnej historii Polski. Soteriologia w aspekcie przedmiotu badań wskazuje na to, jak dalece destrukcyjne jest wykorzystywanie symbolu krzyża w walce politycznej. Narzędziowe posługiwanie się elementami sacrum posiada tradycję biblijną. Podziały dyktowane brakiem akceptacji dla zbawczego przesłania zawierające się w krzyżu są warunkowane następującymi postulatami: wezwanie do zmiany, zachowanie czystości intencji oraz uznanie najwyższego autorytetu w Bogu. Każdy z tych postulatów zrealizował w sposób doskonały Jezus. Naśladowanie Mistrza z Nazaretu wiąże się więc z przyjęciem postawy ofiarności i niezłomnego trwania przy nauce Bożej. Nadzieja chrześcijańska wyraża się w tym, iż jedność porządku stworzenia (w tym również jedność społeczna) funkcjonuje ponad wszelkimi doczesnymi podziałami.
dc.description.abstract The aim of this paper is to account for the fact that the cross as a symbol has a polarising effect on contemporary Polish society. The analysis takes into account various events from recent national history. Juxtaposing the universal, soteriological dimension of the symbol of the cross with numerous instances of its exploitation in the political debate shows that the spiritual and religious meaning of this sacred sign has been largely distorted. The Scriptures offer many examples of misuse of religious symbols. There are three conditions to be met if the use of the cross in a debate is to be considered just: the call to moral change, honest intention and recognition of God as the supreme authority. Jesus perfectly fulfilled all these. Following Christ means being able to give one’s love generously and to obey the divine precepts. The Christian hope is based on the belief that the unity of the order of creation (also the national unity) is superior to the temporal and worldly divisions among people.
dc.language.iso pol
dc.publisher Gdańskie Seminarium Duchowne. Kuria Metropolitalna Gdańska
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject jedność
dc.subject odkupienie
dc.subject polaryzacja społeczna
dc.subject krzyż
dc.subject Jezus Chrystus
dc.subject unity
dc.subject redemption
dc.subject social polarisation
dc.subject cross
dc.subject Jesus Christ
dc.title Polaryzująca funkcja krzyża w narodzie
dc.title.alternative The Polarising Function of the Cross within Society
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations