Home

Eucharystia – źródło i szczyt życia i misji bł. Piera Giorgia Frassatiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Mikołajczak, Michał
dc.date.accessioned 2017-06-30T09:42:32Z
dc.date.available 2017-06-30T09:42:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Studia Gdańskie T. 39, 2016, s. 101-111
dc.identifier.issn 0137-4338
dc.identifier.other http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/index.php/wydanie/tom-xxxix-2016/
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4398
dc.description.abstract Życie i działalność bł. P.G. Frassatiego bez wątpienia wskazuje na dar i tajemnicę Eucharystii. To właśnie sakrament Eucharystii był motorem działania włoskiego studenta, miłośnika górskich wypraw, a nade wszystko człowieka bez reszty oddanego ubogim i chorym – Apostoła Miłosierdzia. Pobożność eucharystyczna staje się źródłem rozumnej służby Bożej. „Jezus przychodzi do mnie w Komunii świętej każdego dnia, a ja Mu się odwdzięczam za to w dostępny mi sposób, odwiedzając Jego biedaków”. Pier Giorgio pokazał nam, że można kochać życie ze wszystkimi treściami, zadaniami i problemami, jakie niesie, a jednocześnie kierować się ku Bogu, który jest naszym odwiecznym celem.
dc.description.abstract The author shows how the life of the blessed P.G. Frassati reveals the gift and mystery of the Eucharist. It was the grace of the Eucharist that gave him the motivation to act. This Italian student and lover of mountain expeditions was totally devoted to the disadvantaged and the sick; he was an apostle of divine mercy. Eucharistic devotion becomes the source of logiké latria. “Every day Jesus comes to me in Holy Communion and I must repay Him in whatever way I can by visiting His poor”. Despite the difficult tasks and problems that life involves, Pier Giorgio proved that it is possible to love it, keeping always in mind the long-term aim of drawing closer to God.
dc.language.iso pol
dc.publisher Gdańskie Semiarium Duchowne. Kuria Metropolitalna Gdańska
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Eucharystia
dc.subject P.G. Frassati
dc.subject rozumna służba Boża
dc.subject miłosierdzie
dc.subject maryjność
dc.subject źródło i szczyt
dc.subject The Eucharist
dc.subject rational ministry
dc.subject mercy
dc.subject Virgin Mary
dc.subject Skurce and summit
dc.title Eucharystia – źródło i szczyt życia i misji bł. Piera Giorgia Frassatiego
dc.title.alternative The Eucharist - Source and Summit of the Life and Mission of P.G. Frassati
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations