Home

Trzecie płuco chrześcijaństwa? Jan Paweł II a Kościoły tradycji syryjskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sadowski, Michał
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:53:53Z
dc.date.available 2017-06-22T06:53:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Studia Włocławskie vol. 16, 2014, pp. 245-261.
dc.identifier.issn 1506-5316
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4366
dc.description.abstract Ostatnia dekada pontyfikatu Jana Pawła II bardzo wyraźnie naznaczona jest jego troską o dialog z kościołami tradycji syryjskiej, które do tej pory pozostawał w cieniu dialogu Rzymu z Konstantynopolem. Zarówno Wspólna Deklaracja jak i sprawa ważności anafory Addaia i Marego były nie tyle decyzją kurtuazyjną, zabiegiem dyplomatycznym, co wypływającym z przyzwoitości i służbie prawdzie studium oraz rzeczową refleksją w poznawaniu równouprawnionej różnorodności ekspresji myśli i kultu. Artykuł porusza doktrynę chrystologiczną zawartą we Wspólnej Deklaracji w kontekście chrystologii katolickiej oraz teologii Asyryjskiego Kościoła Wschodu. Zagadnienie dotyczące stwierdzenia ważności anafory Addaia i Mariego zostało zaprezentowane z punktu widzenia katolickiej nauki o saktamencie Eucharystii.
dc.description.abstract The „Third Lung” of Christianity? John Paul II and the Churches of the Syriac Tradition.The last decade of John Paul’s II pontificate was clearly marked by his care of the dialogue with the Churches of the Syriac tradition, that by that time had remained in the shadow of the dialogue between Rome and Constantinople. Both, the Common Christological Declaration and the question of validity of Addai and Mari Anaphora were not only a mere matter of courtesy but first of all they resulted from the search of truth and were based upon scientific investigation. The paper discusses the doctrinal content of the Common Declaration in the light of both Catholic and Assyrian Christology. Meanwhile the case of Addai and Mari Anaphora is studied in the light of Catholic theology of the Holy Eucharist.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject Jan Paweł II
dc.subject John Paul II
dc.subject Anaphora of Addai and Mari
dc.subject anafora Addaia i Mariego
dc.subject Common Chrystological Declaration Between the Catholic Church and the Assyrian Church of the East
dc.subject Wspólna deklaracja chrystologiczna między Kościołem Katolickim a Asyryjskim Kościołem Wschodu
dc.title Trzecie płuco chrześcijaństwa? Jan Paweł II a Kościoły tradycji syryjskiej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations