Home

Teologia arabskich chrześcijan. Novum czy déjà vu?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sadowski, Michał
dc.date.accessioned 2017-06-21T06:32:36Z
dc.date.available 2017-06-21T06:32:36Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek vol. 26 (2), 2014, pp. 211-234.
dc.identifier.issn 1731-5638
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4364
dc.description.abstract Historia chrześcijaństwa arabskiego ma swoją genezę w muzułmańskiej konkwiście Bliskiego Wschodu. Teologia spisana po arabsku jest wypadkową dotychczasowych kościelnych tradycji obecnych na omawianym terenie, greckiej i syryjskiej, oraz teologii muzułmańskiej. Nie jest ona hybrydą, trzecią drogą, ale swoistą odpowiedzią na stawiane wyzwania i zagrożenia natury teologicznej. Teologia arabskich chrześcijan nie jest produktem wtórnym, czy inną wersją językową rodzimych tradycji. Jest ona nową jakością. Nowość ta osadza się na podejmowaniu zagadnień teologicznych w dialogu z islamem, z uwzględnieniem jego retoryki, kreatywnością w zakresie terminologii arabskojęzycznej oraz różnorodnością form obrony wiary i jej prezentacji.
dc.description.abstract The theology of Arab Christians. Novum or déjà vu? The history of Arab Christianity has its roots in the Muslim conquest of the Middle and the Near East. The Arab Christian theology that emerged is a result of both Greek and Syriac traditions but also as a response to Muslim theology. This situation came about from the challenges of the mingling of the cultures of the time and also re- sponses to the misconceptions that arose. Further, it is also worth noting that this theology that emerged was not merely a by-product of something else, or even another language version of a local tradition, but it should be considered something completely new. This becomes evident in the theological dialogue with Islam, when we see that this Christian theology makes use of Islamic rhetoric, it is also seen in its creativity with respect to theological Arabic terms, and in the different forms in which it presents the faith and the way it defends it.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject Arabscy chrześcijanie
dc.subject islam
dc.subject Biblia
dc.subject Koran
dc.subject Trójca św.
dc.subject Wcielenie
dc.subject język arabski
dc.subject dialog
dc.subject Arab Christians
dc.subject Islam
dc.subject Bible
dc.subject Quran
dc.subject Trinity
dc.subject Incarnation
dc.subject Arabic language
dc.subject dialogue
dc.title Teologia arabskich chrześcijan. Novum czy déjà vu?
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations