Home

Model przestrzenny szkód wywołanych przez wiatr w drzewostanach Borów Tucholskich

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Koziński, Grzegorz
dc.date.accessioned 2017-06-13T12:28:41Z
dc.date.available 2017-06-13T12:28:41Z
dc.date.issued 2017-06-13
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4363
dc.description.abstract W ostatnich latach w wielu Nadleśnictwach Borów Tucholskich, stanowiących jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, notuje się wzrost szkód wywołanych przez wiatr. Największe straty w drzewostanach w wyniku działania tego czynnika ekologicznego wystąpiły w północnej części wymienionego regionu w końcu 1999 roku. Były one związane ze skutkami huraganu, który nawiedził Europę Zachodnią i Centralną 26 grudnia. Huragan ten, w literaturze meteorologicznej i ekologicznej określany jako Lothar” (Ulbrich i in. 2001; Wesp 2000; Braun i in. 2003) spowodował znaczne szkody głównie w lasach na terenie Niemiec. Straty wystąpiły też w lasach Francji, Szwajcarii i Austrii. We wszystkich wymienionych krajach zanotowano łącznie około 60 wypadków śmiertelnych wśród ludzi (Ulbrich i in. 2001). Największe zaburzenia w ekosystemach leśnych Borów Tucholskich - w wyniku wystąpienia tego huraganu - zostały zanotowane w Nadleśnictwie Przymuszewo. Były to złomy i wykroty tysięcy pojedynczych drzew. Powałów powierzchniowych nie zanotowano. Drugi znaczny huragan wystąpił w Borach Tucholskich pół roku później, tj. 22 czerwca 2000 roku. Spowodował on powstanie wiatrowałów i wiatrołomów powierzchniowych1. Zniszczenia wystąpiły przede wszystkim w Nadleśnictwach Czersk i Woziwoda wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Bodźcem do powstania niniejszej pracy były zaburzenia w ekosystemach leśnych związane z wyżej wspomnianym huraganem „Lothar” (Dobbertin 2002) oraz trąbą powietrzną (czerwiec 2000r.), jakie przeszły nad terenami Nadleśnictw Przymuszewo, Rytel, Czersk, Woziwoda. Z przeprowadzonych badań ankietowych i wstępnych analiz terenowych wynikało, iż położone w centralnej części Borów Tucholskich, tereny nawiedzone przez powietrzny żywioł nie podlegały wcześniej takim zjawiskom zbyt często. Ponadto stwierdzono, że Bory Tucholskie właściwie w całym swym zasięgu należą do obszarów o małym prawdopodobieństwie wystąpienia gwałtownych wiatrów i ich porywów, nie wspominając już o takich zjawiskach ekstremalnych jak huragany czy trąby powietrzne. Porównując skalę zjawiska w Borach z badanymi wcześniej wiatrołomami na obszarach górskich (Koziński 2000, 2001; Capecki 1971, 1983, 1984, 1986) oraz analizując skutki podobnych zjawisk z różnych regionów świata (Mitchell 1995,1998; Ruel 2000; Meunier i in. 2002 i wielu innych) można było przypuszczać, iż zakłócenia, jakie spowodowały w drzewostanach Borów Tucholskich wspomniane wichury nie należały do niewielkich. Oczywiście klęska, jaka nawiedziła dwa lata
dc.description.sponsorship KBN
dc.language.iso pol
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject GIS
dc.subject Wiatrołomy
dc.subject SILP
dc.subject bioróznorodność
dc.subject NDVI
dc.subject indeks biomasy
dc.title Model przestrzenny szkód wywołanych przez wiatr w drzewostanach Borów Tucholskich
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.supervisor Nienartowicz, Andrzej


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations