Home

Choroby walizkowe. O globalizacji zaburzeń psychicznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wróblewski, Michał
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:03:43Z
dc.date.available 2017-06-13T07:03:43Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Humanistyka (pół)peryferii,red. K. Abriszewski, A.F. Kola, J. Kowalewski, Olsztyn 2016, s. 23-54.
dc.identifier.isbn 978-83-65171-32-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4360
dc.description.abstract Przedmiotem mojego zainteresowania jest globalizacja biomedycznego modelu zaburzeń psychicznych. W tekście opisuję dwa wymiary tego procesu. Po pierwsze, chodzi o narzucanie różnym wspólnotom i kulturom specyficznego oraz wytworzonego lokalnie obrazu zdrowia i choroby oraz specjalistycznej wiedzy na ich temat. Staram się uchwycić dynamikę tego zjawiska odnosząc się z jednej strony do paradygmatu psychiatrii kulturowej, z drugiej do koncepcji I. Wallersteina. Po drugie, globalizacja wiąże się ze specyficznymi narzędziami, za pomocą których nie tylko model biomedyczny może się upowszechniać, ale również konkretne choroby, nazwane przez mnie walizkowymi. Poniżej omawiam trzy takie wehikuły globalizacji: podręcznik diagnostyczny DSM, marketing koncernów farmaceutycznych oraz dyskurs naukowy.
dc.description.sponsorship Artykuł jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu pt. Biomedykalizacja nadpobudliwości. Socjologiczne studium wyłaniania się jednostki chorobowej jako faktu społecznego. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS6/00991.
dc.language.iso pol
dc.publisher Colloquia Humaniorum
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject zaburzenia psychiczne
dc.subject globalizacja
dc.subject socjologia zdrowia i choroby
dc.subject PTSD
dc.subject ADHD
dc.subject depresja
dc.title Choroby walizkowe. O globalizacji zaburzeń psychicznych
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations