Home

Prawne aspekty zakładania i funkcjonowania spółek handlowych w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Falkowska, Anna
dc.date.accessioned 2017-05-23T16:11:15Z
dc.date.available 2017-05-23T16:11:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej. Kompendium wiedzy, studium przypadków
dc.identifier.isbn 9788362049097
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4342
dc.description.abstract Rozdział poświęcony został praktycznej analizie obecnych regulacji prawnych odnoszących się do zakładania i funkcjonowania spółek handlowych w Polsce. Wstępne rozważania dotyczą różnic pomiędzy spółkami osobowymi i kapitałowymi. Wskazano też na praktyczne konsekwencje rozróżnienia dwóch sfer działania każdej spółki: prowadzenia spraw oraz jej reprezentacji. Zasadnicza cześć rozdziału zawiera analizę poszczególnych typów spółek handlowych: spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Uwypuklona została specyfika każdej z wyżej wymienionych form, ze wskazaniem na ich wady i zalety. Przedstawiono również wymogi formalne, które należy spełnić, by założyć konkretny model spółki. Następnie przedstawiono ograniczenia dotyczące wspólników spółek oraz wymogi w zakresie zgromadzenia kapitału zakładowego. Dalsze uwagi poświęcono zasadom odpowiedzialności wspólników za zobowiązania, szczegółowym regulacjom w zakresie prowadzenia spraw danego typu spółki oraz reguł jej reprezentacji. Zwrócono ponadto uwagę na najczęstsze problemy prawne powstające w trakcie zakładania lub prowadzenia poszczególnych typów działalności gospodarczej. Końcowe rozważania dotyczą atrakcyjności poszczególnych modeli spółek handlowych dla potencjalnych inwestorów.
dc.description.abstract The chapter includes a practical analysis of current regulations relating to establishment and running the commercial companies in Poland. Initial considerations relate to differences between partnerships and corporations, then turn to the practical implications of distinguishing the two spheres of activity of each company: conduct of affairs and its representation. The main part of the chapter provides an analysis of different types of commercial companies: partnerships and corporations including limited liability companies. The specifics of each of these forms were highlighted, indicating their advantages and disadvantages. The formal requirements that must be met to establish a specific model of the company were also presented. Consequently the subject of analysis are limits on members of companies and requirements for capital. Further attention was paid to the liability rules of shareholders, the detailed regulations for the running each type of the company. Attention also was given to the most common legal problems that arise during the establishment and conduct various types of economic activity. The final considerations relate to the attractiveness of different models of commercial companies for potential investors.
dc.language.iso pol
dc.publisher Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject działalność gospodarcza
dc.subject spółki
dc.subject spółki osobowe
dc.subject spółki kapitałowe
dc.title Prawne aspekty zakładania i funkcjonowania spółek handlowych w Polsce
dc.title.alternative Legal Aspects of Organizing and Conducting Companies in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations