Home

Enantioseparation of (RS)-atenolol with the use of lipases immobilized onto new-synthesized magnetic nanoparticles

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

CC0 1.0 Universal Ta pozycja jest udostępniona na licencji CC0 1.0 Universal