Home

Polityczność i deliberacja – Jürgena Habermasa teoria demokracji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Perlikowski, Łukasz
dc.date.accessioned 2017-04-20T10:28:02Z
dc.date.available 2017-04-20T10:28:02Z
dc.date.issued 2016-12-30
dc.identifier.citation Dialogi Polityczne, No. 20, pp. 39-68
dc.identifier.issn 1730-8003
dc.identifier.other doi:10.12775/DP.2016.026
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4306
dc.description.abstract Poniższy tekst ma na celu wskazanie znaczenia deliberacji w Jürgena Habermasa teorii demokracji. Niemiecki filozof wraz z Johnem Rawlsem uważany jest za myśliciela, który dał podwaliny dla modelu demokracji deliberatywnej. Jednym z głównych założeń naszej analizy jest to, iż zarówno projekt Rawlsa, jak i Habermasa, związany jest ściśle z problemem stabilności, który pierwszy raz wyeksplikowany został w dziele Thomasa Hobbesa. W tekście prześledzimy kolejne etapy rozwoju myśli Habermasa, które tworzą koncepcje demokracji deliberatywnej. Do elementów tych należą: sfera publiczna, idealna sytuacja komunikacyjna, teoria działania komunikacyjnego, suwerenność ludu i legitymizacja, polityka deliberatywna, normatywność teorii politycznych. Ponadto nakreślone zostaną polemiki Habermasa z Johnem Rawlsem oraz Robertem Spaemannem. Wnioski zebrane zostaną w podrozdziale o problemie stabilności i deliberacji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject polityczność
dc.subject deliberacja Jürgen Habermas
dc.subject John Rawls
dc.subject faktyczność i obowiązywanie
dc.subject komunikacja
dc.subject legitymizacja
dc.subject problem stabilności
dc.subject liberalizm polityczny
dc.title Polityczność i deliberacja – Jürgena Habermasa teoria demokracji
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations