Home

O poziomach sprzeczności zbiorów przesłanek

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Makaś, Michał
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:29:13Z
dc.date.available 2017-04-20T09:29:13Z
dc.date.issued 2017-03-20
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 1, Vol. 72, pp. 145-156
dc.identifier.issn 0035-9599
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2016.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4279
dc.description.abstract A certain approach to paraconsistency was initiated by works of R. Jennings and P. Schotch. In their „Inference and necessity’” (1980) they proposed a notion of a level of inconsistency (incoherence) of a given set of premises. This level is a measure that assigns to a given set of premises X, the least number of elements of covers of X, that consist of consistent subsets of X. The idea of the level of inconsistency allows to formulate a paraconsistent inference relation called by the authors forcing . The proposed approach is known as preservationism . Simi- larly as classical inference relation is truth - preserving, forcing inference relation is preserving the level of inconsistency. The aim of the paper is to discuss some examples of inconsistent sets of premises, which can be analyzed by the use of Jennings-Schotch’s inference method. We will give simplified, with respect to its original formulation, versions of elementary notions needed to define the forcing relation. We also give examples of the use of this inference relation.
dc.description.abstract Jedno z podejść do zagadnienia parakonsystencji zostało zapoczątkowane pracami Raymonda Jenningsa i Petera Schotcha, którzy w artykule „Inference and necessity” (1980) zaproponowali pojęcie poziomu sprzeczności (niekoherencji) zbioru przesłanek. Poziom ten jest miarą określającą minimalną liczbę niesprzecznych podzbiorów na jakie można podzielić dany zbiór przesłanek. Pojęcie to pozwoliło na sformułowanie parakonsystentnej relacji inferencji nazywanej forcingiem. Podobnie jak klasyczna relacja inferencji zachowuje prawdziwość, tak relacja forcingowa zachowuje poziom sprzeczności. Celem pracy jest przedyskutowanie przykładów sprzecznych zbiorów przesłanek, które mogą być analizowane przy użyciu metody Jenningsa i Schotcha, przedstawienie uproszczonej (względem oryginalnego sformułowania) wersji podstawowych pojęć potrzebnych do zdefiniowania forcingu oraz pokazanie przykładów użycia tej relacji inferencji.    
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Preservationism
dc.subject inconsistency
dc.subject Jennings
dc.subject Schotch
dc.subject incoherence
dc.subject level of incon- sistency
dc.subject Prezerwacjonizm
dc.subject sprzeczność
dc.subject Jennings
dc.subject Schotch
dc.subject niekoherencja
dc.subject poziom sprzeczności
dc.title O poziomach sprzeczności zbiorów przesłanek
dc.title.alternative On levels of inconsistency of sets of premises
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations