Home

Konserwatywna krytyka humanitaryzmu. Część pierwsza. Nietzsche i przekleństwo miłosierdzia

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Michalski, Rafał
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:29:12Z
dc.date.available 2017-04-20T09:29:12Z
dc.date.issued 2017-03-20
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 1, Vol. 72, pp. 53-76
dc.identifier.issn 0035-9599
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2016.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4278
dc.description.abstract This article is the first part of the series devoted to the analysis of the criticism of humanitarianism in the tradition of German conservatism. Its main objective is to reconstruct the critical conception of Nietzsche, who tried to expose the Christian commandment „love your neighbour” as an effective tool of social control. According to the German philosopher both evangelical charity, and the secular idea of „the love of humanity” arise from the ressentiment and they are a kind of subtle revenge of „slaves” on the „aristocrats” which is the fulfillment of the intemperate ”will to power”. Nietzsche shows convincingly that compassion, love together with the affects related to them become inevitably warped, when only they are harnessed in the service of politics. As a result, deformed is also the sphere of politics imbued with emotions.
dc.description.abstract Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część cyklu tekstów poświęconych analizie krytyki humanitaryzmu w tradycji niemieckiego konserwatyzmu. Jego głównym celem jest rekonstrukcja koncepcji Nietzschego, który usiłował zdemaskować chrześcijańskie przykazanie „miłości bliźniego” jako skuteczne narzędzie kontroli społecznej. Zarówno ewangeliczne miłosierdzie, jak i będąca jego kontynuacją świecka idea „umiłowania ludzkości” wyrastają, jego zdaniem, z resentymentu, są rodzajem subtelnej zemsty jednostek „słabszych” na jednostkach twórczych, realizujących bez zahamowań „wolę mocy” Nietzsche pokazuje przekonująco, że współczucie, miłość i pokrewne im afekty nieuchronnie ulegają wypaczeniu, gdy tylko zostają zaprzęgnięte w służbę polityki. Deformacji ulega również w tym przypadku przepojona emocjami sfera polityki.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Humanitarianism
dc.subject Nietzsche
dc.subject ressentiment
dc.subject compassion
dc.subject charity
dc.subject politics
dc.subject morality
dc.subject Humanitaryzm
dc.subject resentyment
dc.subject współczucie
dc.subject miłość bliźniego
dc.subject polityka
dc.subject moralność
dc.title Konserwatywna krytyka humanitaryzmu. Część pierwsza. Nietzsche i przekleństwo miłosierdzia
dc.title.alternative Conservative critics of humanitarianism. Part One. Nietzsche and the curse of mercy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations