Home

Cristología de san Gregorio de Nisa. Doctrina y contexto

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wyrąbkiewicz, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:23:24Z
dc.date.available 2017-04-20T09:23:24Z
dc.date.issued 2017-03-28
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 4, Vol. 36, pp. 113-128
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2016.046
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4274
dc.description.abstract The article Christology of Gregory of Nyssa. Doctrine and Context  presents three basic factors stimulating origins of St. Gregory's of  Nyssa christological doctrine – social, philosophical and psychological context. Good rhetoric education, continuation of apophatic theology's traditions and progressive distancing of Platonic discourse are the main elements configuring the author's Christology, which remains in inseparable connection with soteriology and mysticism. These factors show the impact on the formation of the idea of all mankind's unity, which is crucial for St. Gregory. This monad is the fundamental binder which combines adopted by Christ in the Incarnation, unitary, individual human nature with all mankind. So this is the culmination of the whole Christology of the Nyssian, expressed in two basic terms – 'humanisation' and 'deification'.
dc.description.abstract Artykuł Chrystologia św. Grzegorza z Nyssy. Doktryna i kontekst prezentuje trzy podstawowe faktory stymulujące powstanie doktryny chrystologicznej św. Grzegorza z Nyssy: kontekst społeczny, filozoficzny i psychologiczny. Staranne wykształcenie retorskie, kontynuacja tradycji teologii apofatycznej oraz stopniowe dystansowanie się od dyskursu platońskiego, stanowią główne czynniki konfigurujące chrystologię Autora, pozostającą w nierozerwalnym związku z soteriologią i mistyką. Faktory te ukazują wpływ na uformowanie się kluczowej dla Grzegorza idei jedności całej ludzkości. Monada ta kluczowym spoiwem, poprzez które ustanowiona została łączność pomiędzy przyjętą przez Chrystusa we Wcieleniu jednostkową, indywidualną naturą ludzką a całą ludzkością. Jest to więc moment kulminacyjny całej chrystologii Nysseńczyka, wyrażającej się w dwóch podstawowych terminach: „humanizacji” i „przebóstwienia”.
dc.language.iso spa
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Chrystology
dc.subject Context
dc.subject Education
dc.subject Philosophy
dc.subject Spirituality
dc.subject chrystologia
dc.subject kontekst
dc.subject wykształcenie
dc.subject filozofia
dc.subject duchowość
dc.title Cristología de san Gregorio de Nisa. Doctrina y contexto
dc.title.alternative Christology of Gregory of Nyssa. Doctrine and Context
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations