Home

Elementy chrzcielne w Ap 2–3

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Olszewska, Karolina
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:23:23Z
dc.date.available 2017-04-20T09:23:23Z
dc.date.issued 2017-03-03
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 3, Vol. 35, pp. 39-53
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2016.029
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4267
dc.description.abstract In this article we discussed the possible baptismal elements occurring in Rev 2–3. We can notice them twelve: the candlestick (2:5); the fruit of the tree of life (2:7); the crown (2:10; 3:11); the hidden manna (2:17a); the white stone (2:17b); the new name (2:17c); the star (2:28); the white raiment (3:5.18); the name in the book of life (3:5); the open door (3:8); the gold tried in the fire (3:18a); the eyesalve (3:18b). Although the author of the Rev directly does not talk about baptism, on the basis of these elements, we can infer that the author makes some allusions to the sacrament of baptism. He also shows how the consequences of Christian initiation have influence on the development of the baptismal identity. Through baptism, one becomes a witness of Jesus, is included in his prophetic mission, veils in him and abandons his own ideas on his life and directs his existence toward the eternal life through actual participation in the passion, death and resurrection of Jesus.
dc.description.abstract W niniejszym artykule zostały omówione możliwe elementy chrzcielne występujące w Ap 2–3. Można wymienić ich dwanaście: świecznik (2,5); owoc z drzewa życia (2,7); wieniec (2,10; 3,11); manna ukryta (2,17a); biały kamień (2,17b); nowe imię (2,17c); gwiazda (2,28); białe szaty (3,5.18); imię w księdze życia (3,5); drzwi otwarte (3,8); złoto oczyszczone w ogniu (3,18a); balsam do namaszczenia oczu (3,18b). Mimo, że autor Ap nigdzie wprost nie mówi o chrzcie, to na podstawie wyżej omówionych elementów można stwierdzić, że czyni on aluzje do tego sakramentu. Pokazuje również, w jaki sposób konsekwencje inicjacji chrześcijańskiej mają wpływać na rozwój tożsamości chrzcielnej. Poprzez chrzest człowiek staje się świadkiem Jezusa, jest włączony w Jego misję prorocką, przyobleka się w Niego, porzucając swoją koncepcję na siebie i kierując swoją egzystencję w stronę życia wiecznego poprzez realny udział w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.  
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Revelation of St. John
dc.subject Baptism
dc.subject Baptismal Identity
dc.subject Baptismal Elements
dc.subject Apokalipsa św. Jana
dc.subject chrzest
dc.subject tożsamość chrzcielna
dc.subject elementy chrzcielne
dc.title Elementy chrzcielne w Ap 2–3
dc.title.alternative Baptismal Elements in Rev 2–3
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations