Home

Trzy modele obywatelstwa a edukacja publiczna

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Mirocha, Łukasz
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:09:18Z
dc.date.available 2017-04-20T09:09:18Z
dc.date.issued 2017-03-18
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 19, pp. 215-233
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2016.023
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4257
dc.description.abstract Citizenship is commonly considered to be synonymous with the state membership and rights related to the state membership. However, modern political philosophy presents at least two contradictory visions of citizenship: the liberal and the communitarian. The first one sees society as an aggregate of autonomous subjects. The second one- tends to view it as a community. These visions result in different shapes of state organisation and of course different models of public education. While liberal vision of public education emphasises subject’s self-determination, tolerance, and free market skills; republicanism regards public education as a tool for inculcating public virtues, traditions and building sense of belonging. In the paper strong and weak points of both liberal and republican visions of citizenship and models stemming from them are commented. The author presents also the third model of citizenship – so called – low-level communitarianism that represents the demand to exempt some members of a community from state-established education.
dc.description.abstract Obywatelstwo na ogół postrzegane jest jako synonim przynależności państwowej i praw z nią związanych. Współczesna filozofia polityki prezentuje jednak co najmniej dwie alternatywne wizje obywatelstwa, z których pierwsza odwołująca się do liberalizmu zakłada model społeczeństwa złożonego z autonomicznych jednostek, druga zaś – komunitarystyczna postrzega społeczeństwo jako wspólnotę. Wizje te przekładają się na pożądany przez ich zwolenników kształt państwa, w tym edukacji publicznej. Podczas gdy liberalna edukacja kładzie nacisk na niezależność, tolerancję, umiejętności niezbędne do poruszania się w warunkach wolnego rynku, republikanizm będzie widział w szkolnictwie narzędzie krzewienia cnót publicznych, kultywowania tradycji, budowania poczucia przynależności. Artykuł omawia słabe i mocne strony obydwu wizji obywatelskości i stojących za nimi modelu edukacji, wskazuje także na trzecią wizję, którą uosabiają wspólnoty niskiego szczebla, występujące z roszczeniem zwolnienia ich od obowiązkowej edukacji państwowej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject liberalism
dc.subject republicanism
dc.subject communitarianism
dc.subject citizenship
dc.subject public education
dc.subject political philosophy
dc.subject liberalizm
dc.subject republikanizm
dc.subject komunitaryzm
dc.subject wspólnotowość
dc.subject obywatelstwo
dc.subject edukacja publiczna
dc.subject filozofia polityczna
dc.title Trzy modele obywatelstwa a edukacja publiczna
dc.title.alternative Three models of citizenship and public education
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations